2.0.286

Top  Previous  Next

 

Netsim Ofisnet 2.0.286

Yenilikler

 

Ofisnet 2.0.286 Versiyonu ile gelen yenilikler aşağı listelenmiştir.

 

Özellik İyileştirmesi

Lisans

Virman işlemlerinin muhasebeleştirmesinde kullanılan 12 saatlik işlemleri tek fişte birleştirme yerine entegrasyon parametrelerindeki seçeneğe göre oluşturacak şekilde düzenlendi.

"Muhasebe Pro" veya Üzeri

Giden EFaturalar için Birim Fiyat hassasiyeti virgülden sonra 2 haneden 4 haneye çıkarıldı. EFatura oluşturma ve arayüz performans iyileştirilmesi yapıldı.

"EFatura Portal" veya Üzeri

GİB tarafından yayınlanan 26.02.2015 tarihli uygulama kılavuzu V 1.0 a istinaden programda değişiklikler yapıldı.

 

Paketleme yolu değişti, kebir / yevmiye ayrımına gidilmeden aynı klasöre yazılıyor.
Paketleme şekli değişti. EDefterler sıkıştırılmadan xml olarak diske yazılıyor.
Kontrol numarası formatı değişti içine ay bilgisi eklendi.
Parça sıra numarası 4 haneden 6 haneye çıktı.

"EDefter"

İşlem kodlarına belge tipi ve belge tipi açıklaması eklendi.
Belge no, belge tarihi, belge tipi, belge tipi açıklaması, ödeme yöntemi alanları muhasebe fişinde satırlardan fiş asıl tablosuna taşındı.
Belge tipi açıklaması sabit listeden tanımlarından seçilebilir hale geldi.
Muhasebe hesap kartı belge tipi gerekli ön değer üst seviyeden alma ve üst hesaptaki bu alanın değişikliğinde detay hesapları güncelleme eklendi.
Amortisman gideri, Amortisman yeniden değerleme, Enflasyon düzeltme fişi,
Cari dönem enflasyon düzeltme fişi, Satılan malın maliyeti, Gider yansıtma işlemi, Kur farkı değerlemesi, Kur farkı işlemi, Nazım kaydı işlemlerinde belge no ve belge tarihi zorunluluğu kaldırıldı.
Çek bordrosu, Senet bordrosu, Ücret bordrosu, Masraf formu, Dekont vb. işlemlerde belge numarası girilmesi gerekmektedir. Öncelik sırasına göre matbu form üzerindeki numara, firmanın takip numarası, en son olarak belge no verilmemişse "NSN" ön ekli işlem numarası fişe yazılmaktadır.

"Muhasebe Pro" veya üzeri