Senet İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Senet İşlemlerinin ve durum değişikliklerinin yapıldığı bölümdür.

 

senetislemleri

 

Senet durum işlemlerinin yapılabilmesi için Senet girişi yada Senet çıkışı işleminin olması gerekmektedir. Durumlar senet durumuna göre menude Aktif veya Pasif gelir. Senet Bordroları bölümünde Senet girişi , Senet çıkışı ve Senet devir işlemleri yapılır. Diğer durum değişiklikleri Senetler bölümünden yapılır.

 

İncele

Senet Girişi

Senet müşteriye iade

Senet portföyden tahsil

Senet portföyden kısmi tahsil

Senet bankada tahsil

Portföyde protestolu

Bankada protestolu iade

Senet müşteriden iade

Senet bankadan iade

Müşteriden protestolu iade

Senet müşteride tahsil

Senet tahsil edilemiyor

Senet çıkışı

Senet bankaya çıkış

Senet teminata verildi

Kasadan senet ödemesi

Bankada senet ödemesi

Kasadan kısmi senet ödemesi

Senet virman

Senet devir

 

 

arrow22Senet Girişi

 

senetgirisi

 

Banka , Vade Tarihi , Tutar , Ödeme Yeri ve Serino girilerek Senet girişi tamamlanır. Vade tarihi ve Tutar zorunlu alanlardır.

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Senet Girişi fişine ait açıklama girilen alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarihi

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarihi

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Ref No / Tarihi

Referans Numarası ve Tarihinin girildiği alandır.

Kur

Kur değerinin girildiği alandır.

yazici Yazıcı

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

Navigaör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

senetcogalt

 

Senet girişi yapıldıktan sonra bordro halinde girilmesi için Senet üzerinde fare sağ tıklanır. Çoğalt seçilir.

 

senetcogalt2

 

Tamam butonuna tıklaranak yazılan sayı kadar senet bordro işlemi tamamlanır.

 

arrow22Senet müşteriye iade

 

Senetler bölümünde Senet Girişi ve Senet Çıkışı listesi görünür. İşlem yapılmak istenilen üzerinde fare sağ tıklanarak yapılacak olan Durumlar Aktif olarak görünür.

 

senetmusteriyeiade

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet müşteriye iade seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu İade edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet portföyden tahsil

 

senetportfoydentahsil

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet portföyden tahsil seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Tahsil edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet portföyden kısmi tahsil

 

senetportfoydenkismitahsil

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet portföyden kısmi tahsil seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Kısmi ödemesi yapıldı yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet bankada tahsil

 

senetbankadatahsil

 

Durumu Tahsile verildi olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet bankada tahsil seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Tahsil edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Portföyde protestolu

 

senetportfoydeprotestolu

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Portföyden protestolu seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Karşılığı yok yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankada protestolu iade

 

senetbankadaprotestoluiade

 

Durumu Tahsile verildi olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Bankada protestolu iade seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Karşılığı yok yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet müşteriden iade

 

senetmusterideniade

 

Durumu Kendi senedimiz olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet müşteriden iade seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu İptal edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet bankadan iade

 

senetbankadaniade

 

Durumu Tahsile verildi olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet bankadan iade seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Portföyde yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Müşteriden protestolu iade

 

senetmusteridenprotestoluiade

 

Durumu Kendi senedimiz olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Müşteriden protestolu iade seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu İptal edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet müşteride tahsil

 

senetmusteridetahsil

 

Durumu Ciro edildi olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet müşteride tahsil seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Tahsil edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet tahsil edilemiyor

 

senettahsiledilemiyor

 

Durumu Karşılığı yok olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet tahsil edilemiyor seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Tahsil edilemiyor yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet çıkışı

 

senetcikisi

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet çıkışı seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Ciro edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet bankaya çıkış

 

senetbankayacikis5

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet bankaya çıkış seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Tahsile verildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet teminata verildi

 

senetteminataverildi

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet teminata verildi seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Teminata verildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Kasadan senet ödemesi

 

senetkasadansenetodemesi

 

Durumu Kendi senedimiz olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Kasadan senet ödemesi seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Ödemesi yapıldı yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankada Senet Ödemesi

 

Bankada senet ödemesi durumunun yapılması için önceki işleminin senet durumunun Kendi Senedimiz olması gerekir.

 

bankadasenetodemesi

 

Durumu Kendi senedimiz olan senet üzerinde sağ tıklanır Bankada senet ödemesi seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

 

arrow22Kasadan kısmi senet ödemesi

 

senetkasadankismisenetodemesi

 

Durumu Kendi senedimiz olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Kasadan kısmi senet ödemesi seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak senet durumu Kısmi ödemesi yapıldı yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet virman

 

senetvirmani

 

Durumu Portföyde olan senet üzerinde fare sağ tıklanır. Senet virman seçilir. Virman yapılacak kasa seçilir.

Tamam butonuna tıklanır. Durum değişikliği olmaz.

Pencereye ait Açıklamalar Senet Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Senet devir

 

senetdevir

 

Senet Bordroları bölümünde sağ tıklanarak Senet Devir seçilir ve devir girişi yapılır.

Klavyeden aşağı ok tuşuna veya insert tuşuna tıklanarak farklı durumlarda senet devir işlemi yapılır.

Ekrana ait Açıklamalar Senet Girişi fişinde yapılmıştır.