Veritabanı Yapısı

Top  Previous  Next

 

Veritabanına ait değişiklik yapılan bölümdür. Database yapısını etkileyecek bu bölümde dikkatli olunmalı. İşlemler yapılmadan önce mutlaka database'in yedeği alınmalı ve database kullanılmamalı.

 

veritabaniyapisi

 

Domains , Functions , Exceptions , Generators , Relations , Procedures , Triggers bölümleri database tablo ,  fonksiyon , triger , procedure gibi eklemelerin yapılmasını sağlar. Güncelleme sırasında bu bölümlerde yapılacak olan ekleme ve değişiklikler korunur.

 

 

Syncronize

 

Sistem Yükseltme
NSS Tablolarını oluşturma
Security <-> Normal

 

arrow22Sistem Yükseltme

 

Yapı tanımını yükle , Veritabanı yapısını oluştur ve Veritabanı öndeğerlerini yükle seçenekleri Sistem yükseltme işlemleri yapılır. Ayrıca Sistem Yükselme bölümünden de yükselme yapılabilir.

 

veritabaniyapisi2

 

veritabaniyapisi3

 

Yapı tanımı yüklendi mesajı görülür Veritabanı yapısı oluştur butonuna tıklanır.

 

veritabaniyapisi4

 

Upgrade tamamlandı mesajı görülür ve Sistem yükseltmenin son aşaması olarak Veritabanı öndeğerlerini yükle butonuna tıklanır.

 

veritabaniyapisi5

 

Öndeğer yükleme işlemi tamamlandı mesajı görülür ve güncelleme işlemi tamamlanır.

 

arrow22NSS Tablolarını oluşturma

 

NSS Tabloları Normal Databse'in Güvenlikli Database'e geçirilmesi için kullanılır.

 

veritabaniyapisi6

 

NSS Tablolarını oluştur butonuna tıklanır ve tablolar oluşturulduktan sonra NSS tabloları oluşturuldu mesajı görülür.

 

arrow22Security <-> Normal

 

veritabaniyapisi7

 

Security <-> Normal butonuna tıklanır ve NS_XXXXXX tabloları oluşturulma mesajı gelir. Evet butonuna tıklanır ve tabloların oluşturulması sağlanır. Tablo Çoğalma işlemi tamamlandı mesajı ile tamamlanır.