Sql Çalıştır

Top  Previous  Next

SQL: Yapılandırılmış sorgu dili anlamındadır. Bir veri tabanında veri saklamak ve istenildiğinde veriye ulaşmak için kullanılan yoldur. SQL cümlecikleri kullanarak veri tabanına kayıt ekleyebilir, mevcut kayıtları değiştirebilir, silebilir ve bu kayıtlardan listeler oluşturabiliriz.

 

Sql Çalıştır

 

arrow22Sql Çalıştır

 

sql çalıştır örnek

 

Tablolar bölümünden sistemdeki tanımlı tablolara ulaşılabilir; Tablo Alanları bölümünden ise seçilen tabloların içeriğine erişilebilir. İstenilen verilere ulaşmak için gerekli tablolardan SQL komutlarıyla verilerin listelenmesi sağlanır. SQL oluşturulduktan sonra play sql butonuyla verilerin gösterilmesi sağlanır. up sql down sql butonu ile yazılan önceki veya sonraki SQL'e ulaşılır. del sql butonu ile yazılan SQL silinebilir.

 

sql detay

 

Oluşturulan sorgu sonucunda listelenen verilerin gösterildiği bölümdür. Bilgi sekmesinde ise listelenen kayıtların sayısı gösterilir.

 

Start Transaction seçeneğiyle oluşturulan Trigger'ın komut olarak başlatılması sağlanır. Hata verdiği yerde Rollback butonu kullanılır; Trigger kullanılmaya karar verildiğinde ise Commit seçeneği kullanılır. Uygula seçeneğiyle hazırlanan Trigger programda kullanılır. Hazırlanan SQL'den vazgeçileceği zaman İptal Et butonu kullanılır.