Rapor Ayrıntıları

Top  Previous  Next

Programdaki raporların kategorilerine göre listelenmesini sağlayan bölümdür.

 

Rapor Ayrıntıları

 

arrow22Rapor Ayrıntıları

 

rapor ayrıntıları

 

Kategorisine göre seçilen raporların listelendiği bölümdür. Seçilen raporun filtre ekranı açılır ve kullanılan filtreye göre verilerin getirilmesi sağlanır.