SQL Çalıştır

Top  Previous  Next

Bir veri tabanında veri saklamak ve istenildiğinde veriye ulaşmak için kullanılan sorgu diline SQL denir. SQL cümleciklerini kullanarak veri tabanına istenilen kayıtlar eklenebilir veya mevcut kayıtlara ulaşılabilir. SQL kişisel formu sorgu yazıp çalıştırmamızı sağlar.

 

SQL Çalıştır

 

arrow22SQL Çalıştır

 

SQL ÇALIŞTIR FORMU

 

SQL sorgu cümlecikleriyle gereken sorguyu yazıp yenile tuşuna basıp sorgusu yazılmış kayda ulaşılır.