Stok

Top  Previous  Next

Stok miktarının,biriminin ve durumunun gösteriminin yapıldığı kişisel formdur.

 

Stok
Örnek Stok Ekran Alıntısı

 

arrow22Stok

 

stok kisisel form

 

Alan Adı

Açıklama

Miktar

Satırdaki stok miktarının gösteren alandır.

Birim

Satırdaki stoğun birimini gösteren alandır.

Durum

Stok durumunu gösteren alandır.

Fdurum

Stoğun fiziksel durumunu gösteren alandır.

DST

Seçilen stoğun dinamik stok tipini gösteren alandır.

 

arrow22Örnek Stok Ekran Alıntısı

 

örnek stok kişisel form

 

Seçilen stok satırının üzerindeyken stok bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.