Sabit Kıymet İşlemleri

Top  Previous  Next

Sabit kıymetlere ilişkin amortisman ve değerleme işlemlerinin muhasebeye entegresinin  yapıldığı bölümdür.

 

Sabit Kıymet İşlemleri

 

arrow22Sabit Kıymet İşlemleri

 

sabit kıymet işlemleri amortisman

 

Sabit kıymetlerin muhasebeye entegre edilmesinden önce sabit kıymetlerle ilgili tanımlamaların yapılması gerekmektedir. Bu tanımlamalar sabit kıymet için ayrılan amortisman oranı ve dönemidir. Ekranın alt kısmında yer alan bölümlerin seçilmesinin ardından “Yenile” tuşuna basılarak ilgili sabit kıymetler için yıpranma payları hesaplanır. Kullanıcı sabit kıymetler için Borç ve Alacak hesabını belirler ardından mause sağ tuşu kullanılarak açılan menüden “muhasebeleştir” denilerek işlem tamamlanır. Sabit kıymet İşlemleri Amortisman, Yeniden Değerleme ve Amortisman Tablosundan oluşmaktadır.

 

Yeniden Değerleme

 

Sabit kıymetlere ilişkin yıpranma paylarının yeniden değerleme oranı üzerinden değerlemeye tabi tutulduğu bölümdür.

 

Amortisman Tablosu

 

Sabit kıymetlere ilişkin yıpranma paylarının detaylı olarak incelendiği bölümdür. Amortisman tablosu bölümünde  amortismana tabi kıymetin sisteme giriş tarihi, amortisman ayrılan dönemi, giriş maliyetleri, değerleme oranı ve tutarı gibi daha kapsamlı bilgiler yer almaktadır.