Maliyet İşlemleri

Top  Previous  Next

Sabit kıymet, maliyet dağıtımı ve satılan malın maliyetlendirme işleminin yapıldığı bölümdür.

 

Sabit Kıymet İşlemleri
Maliyet Dağıtımı
Satılan Malın Maliyeti(S.M.M)