Raporlar

Top  Previous  Next

Kullanıcının istediği tür raporları kategorisine göre görebileceği ve kullanıcının kendi isteğine bağlı raporları hazırladığı bölümdür.

 

Raporlar
Örnek Rapor Görüntüsü ve Fonksiyonları
Örnek Rapor Dizaynı

 

arrow22Raporlar

 

raporlar 1

 

Yeni bir databasede raporlar bölümü açılmak istendiğinde ekran alıntısındaki gibi boş bir form gelir.

 

raporlar 2

 

Formun sol alanında mause sağ tuşu kullanıldığında açılan menü listesinden İnternetten Rapor Yükle seçeneği kullanıldığında rapor listesi formu açılır.

 

raporlar 3

 

İnternetten Rapor Yükle formunda filtre kısmındaki seçilen parametreye göre sistemde bulunan fakat güncel olmayan raporlar veya sistemde bulunmayan raporların getirilmesi sağlanır. Rapor listesi bölümünde seçilen kategoriyle ilgili raporlar bulunur. Bu raporlardan ihtyiyaca göre sol baştaki kutucuğa tik atarak seçimi yapılabilir veya kategori üzerinde mause sağ tuşu kullanılarak seçim yapılabilir.

 

Listedeki Bütün Raporları Seç: Listedeki bütün raporların seçilmesini sağlayan parametredir.
Gruptaki Bütün Raporlar Seç: Belirlenen kategorideki bütün raporların seçilmesini sağlar.(Örneğin; Genel Raporların üzerindeyken kullanıldığında bütün raporların seçilmesini sağlar.)
Bütün Seçimleri Kaldır: Seçilen raporlardaki tiklerin kaldırılmasını sağlar.
Güncelleme Tarihi: Belirlenen iki tarih arasındaki güncel raporların getirilmesini sağlayan alandır.

 

Rapor Seçimleri yapıldıktan sonra Rapor Yükle seçeneğiyle raporların sisteme yüklemesi yapılır.

 

raporlar 4

 

Seçilen raporların bilgileri Yükleme Bilgisi bölümünde gösterilir. İşlem bittikten sonra Kapat butonuyla formdan çıkılır.

 

raporlar 5

 

Sisteme yüklenen raporlar, Rapor Listesinde gruplarına göre gösterilir. İhtiyaca göre gruplardan seçilerek kullanılabilir. Kalabalık rapor listelerinde istenen rapora ulaşmak zor olabileceği için Rapor Listelerinin üstündeki "Filtreleme Yapmak İçin Buraya Tıklayınız." alanına rapor isminin tümü veya containing( * *) komutunun içerisinde raporun adının belli bir bölümü yazılıp rapor bulunabilir.

 

rapor 6

 

Seçilen raporun üzerindeyken formun sağ tarafındaki filtre ekranında raporlar 7 butonu kullanılarak rapora ait filtre oluşturulabilir. Rapordaki filtre alanlarında üç nokta tuşu kullanılarak açılacak ilgili formlardan veri eklemesi yapılabilir. Böylece rapordan istenen verilere direkt olarak ulaşılabilir. raporlar 8 butonu ile oluşturulan filtre ihtiyaç halinde kullanılmak üzere kaydedilebilir. Veya raporlar 9 butonuyla filtre tamamem silinebilir. Bir rapora birden fazla filtre tanımlanabilir. Tanımlanan filtreleri seçmek için raporlar 10  navigatör butonları kullanılır. raporlar 12 butonuyla seçilen rapor girilen filtrelere göre gösterilir. raporlar 13 butonuyla raporun tanımlanan yazıcıdan çıktısı alınır. Filtre Yazdır alanının işaretlenmesi halinde ilgili raporun alt kısmında detay bilgisi olarak raporun hangi filtrelemelere tabi tutularak hazırlandığını gösterir. Rapor filtrelerindeki bir diğer önemli nokta seçilen filtrelerin Operatör alanındaki şarttır. Seçilen şartlara göre raporda veriler değişkenlik gösterecektir. Şartlar alanındaki açıklamalar şöyledir:

 

Alan Adı

Açıklama

=

Eşittir.

<>

Eşit değildir.

>

Büyüktür.

<

Küçüktür.

>=

Büyük Eşittir.

<=

Küçük Eşittir.

A…Z

Arasında olanlar anlamındadır.

İçinde (In(…))

İçinde belli karakter geçenler.

Başlangıcı (Starting)

Belli bir harf yada rakamla başlayanlar.

Başlamayan (Not Starting)

Belli bir harf yada rakamla başlayanların dışındakiler.

İçeriği (Containing)

İçerisinde geçenleri getir.

İçermeyen (Not Containing)

İçerisinde geçmeyenleri getir.

Benzer (Like)

Gibi anlamındadır.% ile beraber kullanılır.

Benzemeyen (Not Like)

Gibi anlamındadır.% ile beraber kullanılır.

Boş (Is Null)

İçeriği boş olanları getir.

Boş Değil(Is Not Null)

İçeriği boş olmayanları getir.

…(A….Z)

Arasında olanlar haricindekileri getir.

 

arrow22Örnek Rapor Görüntüsü ve Fonksiyonları

 

raporlar 14

 

Seçilen rapor Göster butonuna basıldığında seçilen filtreye göre ilgili veriler önizlemeye alınır.

 

raporlar 16

 

Önizleme ekranında raporun üstünde bulunan fonksiyonların açıklaması şöyledir.

 

Fonksiyon

Açıklama

1

Rapor çıktısının alınmasını sağlayan seçenektir.

2

Fp.3 formatındaki verilern açılmasını sağlayan seçenektir.

3

Raporun masaüstüne veya seçilen bir konuma kaydedilmesini sağlayan seçenektir.

4

Raporun PDF formatında dışarı gönderilmesini sağlayan seçenektir.

5

Raporun mail olarak gönderilmesini sağlayan seçenektir.

6

Rapor içerisinde veri bulunmasını sağlayan seçenektir.

7

Raporun büyüklüğünün ayarlanmasını sağlayan seçenektir. Rakamsal değerin bulunduğu alana büyüklük değeri manuel olarak girilebilir. '+' veya '-' butonlarıyla rakamsal değerde değişiklik yapılabilir.

16

Önizlemedeki raporun tam ekran yapılmasını sağlayan seçenektir.

8

Birden fazla sayfası olan raporların diğer sayfalarının önizleme ekranının sol kısmında gösterilmesini sağlayan seçenektir.

9

Önizleme ekranındaki sayfanın ekranın sol bölümünde küçük bir şekilde gösterilmesini sağlayan seçenektir.

10

Sayfa boyu ayarlamasının yapılmasını sağlayan seçenektir.

11

Önizleme sayfası üzerinde değişiklik yapılmasını sağlayan seçenektir.

12

Rapor sayfalarına ulaşılmasını sağlayan seçenektir.

14

Önizleme ekranının kapatılmasını sağlayan seçenektir.

 

raporlar 15

 

Rapor Listesi formunda rapor üzerindeyken mause sağ tuşu kullanıldığında açılan menü rapor üzerinde bir takım değişiklikler yapmamızı sağlar. Sağ tuş menüsünün fonksiyonlarının açıklaması:

 

Alan Adı

Açıklama

Yeni Rapor

Yeni rapor oluşturulmasını sağlayan seçenektir.

Rapor Sil

Seçilen raporun silinmesini sağlayan seçenektir.

Raporu Pasifleştir

Seçilen raporun pasifleştirilip listede gösterilmemesini sağlayan seçenektir.

Rapor Düzenle

Seçilen rapor üzerinde düzenleme yapılmasını sağlayan seçenektir. Kırmızı renkteki raporlar sistem raporu olduğu için üzerinde düzenleme yapılamaz. Rapor çoğaltılıp üzerinde Rapor Düzenle seçeneği kullanılır.

Rapor Adını Değiştir

Rapor adının değiştirilmesini sağlayan seçenektir. Çoğaltılmış raporların ismi değiştirilebilir.

Raporu Çoğalt

Seçilen raporun çoğaltılmasını sağlayan seçenektir. Çoğaltılan rapor kırmızı renkten mavi renge dönüşür. Mavi renge dönüşen raporun üzerinde düzenleme, ad değişikliği, grup adı değişikliği ve güvenlik sınıfı değişikliği yapılabilir.

Grup Adını Değiştir

Rapor grup adının değiştirilmesini sağlayan seçenektir. Grup adının değiştirilmesi için raporun çoğaltılması gerekmektedir.

Filtre Düzenle

Rapor filtresinin düzenlenmesini sağlayan seçenektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aktif Formlar

Raporun program içerisindeki hangi formda gösterileceğinin belirlendiği seçenektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Güvenlik Sınıfı

Kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyen raporların yetkilendirilmesini sağlayan seçenektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rapor Export

Raporun Xml formatında dışarı gönderilmesini sağlayan seçenektir.

Rapor Import

Raporun Xml formatında içeri alınmasını sağlayan seçenektir.

İnternetten Rapor Yükle

Sistemde bulunmayan veya sistemdeki güncel olmayan raporların sisteme yüklenmesini sağlayan seçenektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sadece Aktif Raporları Göster

Sistemdeki aktif raporların gösterilmesini sağlayan seçenektir. (Pasif raporlar listede gösterilmez.)

Yerel Raporları Göster

Programdaki çeşitli formların üzerindeyken mause sağ tuşu kullanılarak alınan ve anlık verilerin gösterilmesini sağlayan raporlara yerel rapor denir. Bu seçenek ile yerel raporların listede gösterilmesi sağlanır.

Sorgu Alanını Göster

Raporları oluşturan SQL sorgularının gösterilmesini sağlayan alanın gösterilmesini sağlayan seçenektir. Raporların sorgu alanını görmek için çoğaltmak gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

Filtre Düzenle

 

filtre düzenle

 

Seçilen Grubun üzerinde çift tıklandığında alt kısmında oluşturulan filtre satırı açılır. Filtre satırı üzerinde çift tıklandığında sağ kısımda oluşturmuş olduğumuz filtre tanımları karşımıza gelir. Herhangi bir şey belirtmeden göster’i işaretlediğimizde filtredeki tanımladığımız bilgilere göre rapor listelenir.

 

Alan Adı

Açıklama

Filtre Adı

Rapor filtresine ad tanımlanan alandır.

Menü Adı

Raporun kullanılacağı menüdeki adının tanımlandığı alandır.

Kısayol

Rapora kısayol tuşu atamasının yapıldığı alandır. Atanan kısayol tuşuna basıldığında rapor otomatik olarak açılacaktır.

İşlem

Raporlara işlemsel fonksiyon eklenmesini sağlayan parametrik alandır.

Filtre Göster

Seçilen raporun  gösterilmeden önce filtresinin gösterilmesini sağlayan parametrik seçenektir.

Komut

Kısayol bölümünün aktifleşmesini sağlayan seçenektir. Komut parametresi seçildiğinde Kısayol alanına tuş veya tuş kombinasyonu tanımlanabilir.

Önizleme

Raporun direkt olarak önizlemeye alınmasını sağlayan parametrik seçenektir.

Yazdır

Rapor seçildiğinde direkt olarak yazıcıya çıktısının gönderilmesini sağlayan parametrik seçenektir.

 

Aktif Formlar

 

aktif formlar

 

Raporun mause sağ tuşu kullanılarak gösterileceği formun seçildiği bölümdür. Örneğin; raporun FormAlis, FromAlislade, FormAlisSatis parametrelerinin seçilmesi raporun Alış, Alış İade ve Alış-Satış ekranında kullanılmasını sağlar.

 

Sorgu Alanını Göster

 

raporlar 17

 

Sorgu düzenleme ekranı; Raporda kullanılacak tabloların, tabloya bağlı alanların, formüllerin, şartların, Tablolar arasındaki bağlantıların tanımlanıp, uygun rapor SQL’inin hazırlanmasını sağlayan bölümdür.

Sorgu düzenleme ekranı 5 ana bölümden oluşur.

 

1.Bölüm: Raporda yer alması düşünülen bilgilerin bulunduğu Tablolardan, Tablolar kısmından seçilenler ve bu tablolarda yer alan alanlar ile birden fazla tablo var ise; bu tablolar arasındaki bağlantıların bulunduğu kısımdır.
2.Bölüm: 3.bölümde seçilen alana bağlı olan tanımların listesinin görüntülendiği kısımdır. Örnek: 3. bölümdeki Tablolar işaretlendiğinde 2. bölümdeki database de kayıtlı olan tabloların (dosyaların) listesi yer alır. Bu listeden herhangi bir tablo Mause ile tutulup 1. bölüme bırakıldığında tablo ve içerisinde tanımlı bulunan alanlar pencere içerisinde listelenir.
3.Bölüm: Ana tanım başlıklarının bulunduğu bölümdür. Bu bölümde yer alan alanlar
Tablolar: Database de kayıtlı olan dosyaların listelendiği kısımdır.
Grup: Oluşacak sorgu ve rapordaki gruplanacak alanların tanımlandığı kısımdır. Sorguyu belirli bir değişkene göre gruplamak için 1. bölümde yer alan tablolardan gruplamak istenilen alanı Grup seçili iken 2 nolu bölüme Mouse ile tutup bırakmak yeterlidir.
Sıralama: Oluşturulacak sorgu veya raporun sıralamasının neye göre yapılacağının belirtildiği bölümdür. Sıralamayı tanımlamak için sıralama alanı seçili iken; 1.bölümde yer alan tablo alanlarından uygun olanlarını Mouse ile tutarak 2.kısıma bırakmak yeterlidir.
Filtreler: Rapor görüntülenirken kullanılacak filtrelerin tanımlandığı kısımdır. Filtrelerde kullanılan alanların değerlerine göre kayıtların içerisinden uygun olanların görüntülenmesi sağlanır.  
4.Bölüm: 1. bölümde görüntülenen tablo içerisindeki seçilen alan ile ilgili bilgilerin görüntülendiği gerekirse değiştirildiği bölümdür.
5.Bölüm: Oluşturulacak sorguya şartların eklendiği, oluşan SQL’in görüntülendiği gerekirse açıklamanın girildiği yerdir.

 

arrow22Örnek Rapor Dizaynı

 

Bu bölümde Fast Report formatına sahip bir Fatura Yazdır raporu üzerinde dizayn değişikliği yapılacaktır. Raporlar üzerinde yapılacak dizayn değişiklikleri genel olarak aynı şekilde yapılmaktadır.

 

1.Adım: Rapor Çoğaltılır.

 

raporu çoğalt

 

Rapor üzerindeyken mause sağ tuşu kullanılarak açılan menüden Raporu Çoğalt seçilir. Çoğaltılan raporun rengi maviye dönüşür. Rengi maviye dönüşen raporun üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

2. Adım: Rapor düzenle.

 

rapor düzenle

 

Çoğaltılan rapor üzerinde mause sağ tuşuyla açılan menüden Rapor Düzenle seçilir.

 

3. Adım: Rapor Dizayn.

 

rapor form penceresi

 

Açılan form ekranı üzerinde frxReport1 yazan frx simge simgesine mause ile çift tıklanır.

 

rapor dizayn sayfa yeni

frxReport içerisine girildiğinde rapor sayfası dizayn formu açılır. Sayfada farklı işlevlere ait rapor bandları ve bu rapor bandlarının içerisinde SQL verileri bulunmaktadır. Örneğin: Page Header bandının içerisinde rapor yazdırılacak kişinin Carikartındaki bilgiler yer almaktadır. Mause sağ tuşuyla bu alanlar üzerinde:

Küçültme ve büyütme yapılabilir.
Sürükle bırak şeklinde yerleri değiştirilebilir.
Yazı fondlarında ve karekterlerinde değişiklik yapılabilir.

 

rapor dizayn çubukları

 

1 Nolu Alan: Seçilen rapor alanı üzerinde yazı karekteri, büyüklük, vurgu, yazı karekter rengi gibi değişiklikler yapılabilir. (Mause imleci nesneler üzerinde tutulduğunda nesle işlevleri açılan baloncuklarda yazmaktadır.)

2 Nolu Alan: Rapor üzerinde band yönetimi, şekil ve grafik eklemesi, rapor veri formülüzasyonu, metin eklemesi vb. değişiklikler yapılabilir.  (Mause imleci nesneler üzerinde tutulduğunda nesle işlevleri açılan baloncuklarda yazmaktadır.)