Puantaj Tanımları

Top  Previous  Next

Personelin yapmış olduğu aktiviteler karşılığında oluşacak puantajların tanım ve özelliklerinin girildiği kısımdır.

 

Puantaj Tanımları
Puantaj Detay Tanımları

 

arrow22Puantaj Tanımları

 

puantaj tanımları 1

 

Puantajın temel tanımlarının oluşturulduğu bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Sınıfı

Raporlamalarda filtreleme amacıyla yapılan tanımlamalardır.

Puantaj Kodu

Puantaj Kodu tanımlanan alandır.

Puantaj Adı

Puantaja ad tanımlanan alandır.

Kısa Adı

Puantaja kısa ad tanımlanan alandır.

Özel Kod

Puantaja özel kod tanımlanan alandır.

Minimum Süre

Puantajın hesaplanabilmesi için; detayında belirtilen aktivitelerden gerçekleşmiş olanlarının toplamının minimum süresinin tanımlandığı alandır.

Maximum Süre

Puantajın hesaplanabilmesi için; detayında belirtilen aktivitelerden gerçekleşmiş olanlarının toplamının maksimum süresinin tanımlandığı alandır.

Taban Süre

Puantaj detayında belirtilen aktivitelerin süresinin minimum ve maksimum değerlerin arasında olması durumunda hesaplanan puantajın taban süresinin tanımlandığı alandır.

Vatan Süre

Puantaj detayında belirtilen aktivitelerin süresinin minimum ve maksimum değerlerin arasında olması durumunda hesaplanan puantajın alabileceği en yüksek değer olan tavan süresinin tanımlandığı alandır.

 

arrow22Puantaj Detay Tanımları

 

periyot tanım detayı

 

Puantajın hesaplanmasında kullanılan aktiviteler ve bu aktivitelere ilişkin kriterlerin belirlendiği detay bölümüdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Aktivite Kodu

Aktivite kodu tanımlanan alandır.

Aktivite Adı

Aktivite adının girileceği hücre içersinde iken sağ taraftaki buton’a basıldığında daha önce tanımlanan aktivitelerin isimleri listelenir. Bu listeden uygun olanın seçiminin yapıdığı alandır.

Oran

Hesaplanan aktivite süresinin yüzde kaçının hesaba aktarılacağının tanımlandığı alandır.

Min Süre

Aktivitenin süresinin hesaplanabilmesi için gerekli olan minimum sürenin tanımlandığı alandır.

Max Süre

Aktivitenin süresinin hesaplanabilmesi için gerekli olan maximum sürenin tanımlandığı alandır.

Taban Süre

Min. Ve Max. sürelerinin arasında kalan aktivite süreleri için kabul edilebilecek en düşük (Taban) değerinin tanımlandığı alandır.

Durum

Puantajı hesaplanacak aktivitenin hangi durumda hesaplanacağını gösteren alandır.Bu durumlar;

Yapmışsa: Puantajın hesaplanabilmesi için; Aktivitenin tanımlandığı zaman aralığında personelin işletmede olması gerektiği durumu ifade eder. Normal mesai, Fazla Mesailer vb. bu duruma göre tanımlanır.

Tanımlanmışsa:  Puantajın hesaplanabilmesi için; aktivitenin tanımlı olması yeterlidir. Personelin işletmede olup olmaması önemli değildir. Hafta Tatili, İzinler, İstirahatler bu duruma göre tanımlanır.

Yapmamışsa: Puantajın hesaplanabilmesi için; aktivitenin tanımlandığı zaman aralığında personelin işletmede olmadığı durumu ifade eder. Devamsızlık puantajı hesabında Normal mesai’yi yapmamışsa şeklinde tanımlama yapılır.

Yeni Periyot: Aktivitenin tanımlandığı zaman aralığında aynı zamana ilişkin birden fazla puantajın hesaplanabileceğini belirtir. Örneğin hafta tatilinde bu tanımlama kullanılır. Personel işe gelmez ise; hafta sonu puantajını hak eder. Fakat personel hafta sonunda çalışır ise; bu durumda hafta tatili ile birlikte fazla mesai puantajını da hak eder.

Özel Kod

Aktiviteye özel kod tanımlanan alandır.