Periot Sınıf Tanımları

Top  Previous  Next

Periyotları özelliklerine göre sınıflandırmakta kullanılan bölümdür.

 

Periot Sınıf Tanımları
Periot Detay Tanımları

 

arrow22Periot Sınıf Tanımları

 

periot sınıf tanımları

 

Alan Adı

Açıklama

Sıra No

Tanımlanan periyot sınıflarından hangisinin daha öncelikli olduğunu belirtir. (Sıra numarası en düşük olan, en yüksek önceliğe sahiptir.)

Periot Sınıf Adı

Periyot sınıfına ad tanımlanan alandır.

Özel Kod

Periyot sınıfına özel kod tanımlanan alandır.


 

arrow22Periot Sınıf Detayı

 

periot sınıf detayı

 

Periyot sınıfına göre; İşletmede çalışan bütün personeller için geçerli olan periyotların tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Belge Tarihi

Tüm personeller için yapılacak tanım bir belgeye göre yapılıyorsa; belgenin tarihinin tanımlandığı alandır.

Başlangıç Tarihi

Periyodun başladığı tarih ve saattin tanımlandığı alandır.

Bitiş Zamanı

Periyodun bitiş tarihi ve saatinin tanımlandığı alandır.

Periot Kodu

Uygulanacak periyodun kodudur.

Periot Adı

Uygulanacak periyodun adıdır. Periyot adı daha önce yapılan tanımlamalar içerisinden seçilebilir.

Özel Kod

Oluşturulan periyoda özel kod tanımlanan alandır.