Pompa Tanımları

Top  Previous  Next

İstasyonun sahip olduğu pompaların adalara göre tanımlarının yapıldığı bölümdür.

 

İstasyon Tanımlama
Pompa Tanımlama
Örnek İstasyon ve Pompa Tanımı

 

 

arrow22İstasyon Tanımlama

 

Pompa tanımından önce istasyon tanımlanmalıdır.

 

pompa tanımı(istasyon)

 

Alan Adı

Açıklama

İstasyon No

Tanımlanan istasyona numara verilen alandır.

Aktif

Tanımlanan istasyonun Aktif/Pasif durumunun tanımlamdığı alandır. Durum Pasif'e dönüştürüldüğünde tanımlanan istasyon kullanılamaz duruma gelir.

İstasyon Kodu

İstasyona kod tanımlanan alandır.

İstasyon Adı

İstasyon adının tanımlandığı alandır.

İstasyon Kısa Adı

İstasyon adının kısaltmasını tanımladığımız alandır.

Parametreler

Tanımlanan istasyonun çalışma parametrelerinin tanımlamasının yapıldığı alandır. Bu kısımda database ile bağlantı kurulur.Pompadan gelen verilerin ticari tarafa aktarılması sağlanır.

Özel Kod

Tanımlanan istasyona özel kod verilen alandır.

 

arrow22Pompa Tanımlama

 

İstasyon tanımlandıktan sonra pompa tanımları yapılır.

 

pompa tanımları(ada ve pompalar)

 

Alan Adı

Açıklama

Sıra No

Tanımlanan pompaya sıra numarasının verildiği alandır.

Aktif

Tanımlanan pompanın Aktif/Pasif seçiminin yapıldığı alandır.

Pompa Kodu

Tanımlanan pompaya kod tanımlanan alandır. Benzin istasyonlarında birden fazla ada ve bu adalarda birden fazla pompa bulunması durumunda kod olarak ayrıştırılmalıdır. Böylece pompalardan gerçekleşen satışlar takip edilir.

Pompa Adı

Pompanın adının tanımlandığı alandır.

Stok No

Pompada kullanılacak stok numarasının tanımlandığı alandır.

Stok Adı

Pompada kullanılacak stok kartının tanımlandığı alandır.

Birim

Pompada kullanılacak stoğun biriminin tanımlandığı alandır.

Stok Yeri No

Pompada kullanılacak stok kartının çıkışının gerçekleştirileceği deponun tanımlandığı alandır.

Stok Yeri Adı

Pompa stoğunun bağlı olduğu yerin tanımlandığı alandır.

Otomatik

Pompa işleminin otomatik olarak gerçekleşmesinin belirlendiği alandır.

Sayaç Yönü

Sayaç yönünün tanımlandığı alandır.

Noktalar

Tanımlanan pompanın işlem noktası tanımlamasının yapıldığı alandır.

 

arrow22Örnek İstasyon ve Pompa Tanımı

 

örnek istasyon