Vardiya Tanımları

Top  Previous  Next

İstasyondaki vardiyalar ve bu vardiyalara bağlı personellerin tanımlandığı bölümdür.

 

 

arrow22Vardiya Tanımlama

 

istasyon vardiya tanımlama

 

Vardiyalar

Kolon

Açıklama

VardNo

Tanımlanan vardiyaya sistem tarafından atanan numaradır.

İstasyon

Tanımlanan istasyonun seçiminin yapıldığı alandır.

Vardiya Adı

Tanımlanan İstasyonun çalışma vardiyalarının tanımlandığı alandır.

Başlama Saati

 

Tanımlanan vardiyanın başlangıç ve bitiş saatinin belirlendiği alandır.

Bitiş Saati

Özel Kod

Tanımlanan vardiyaya özel kod belirlenen alandır.

 

Vardiya Personeli

Kolon

Açıklama

VardiyaDetayNo

Tanımlanan vardiyanın numarasının sistem tarafından atandığı alandır.

Personel Adı

Tanımlanan vardiyaya personelin tanımlandığı alandır.

Özel Kod

Tanımlanan vardiya personeline özel kod tanımlanan alandır.