Personel Tanımı

Top  Previous  Next

Bina yönetim şirketinin personellerini tanımladığı bölümdür.

 

Personel Tanımı

 

arrow22Personel Tanımı

 

bys personel tanımlama

Aşağı yön tuşuyla veya insert tuşuyla personel tanımlamak için boş grid açılır ve alanlar doldurulur.

 

Alan Adı

Açıklama

Personel No

Personel numarasının tanımlandığı alandır.

Personel Kodu

Personele kod tanımlanan alandır.

Adı

Personel adının tanımlandığı alandır.

Soyadı

Personel soyadının tanımlandığı alandır.

Baba Adı

Personel baba adının tanımlandığı alandır.

Unvanı

Personel unvanının tanımlandığı alandır.

Email

Personel Email adresinin tanımlandığı alandır.

Aktif

Personelin E/H değeri ile aktif olup olmayacağının belirlendiği bölümdür.(Aktif değer H olan personel listede gözükmez.)

Bloke

Personelin E/H değeri ile blokeli olup olmayacağının belirlendiği bölümdür.(Blokeli personel işlem yapamaz.)