Döviz Tanımları

Top  Previous  Next

Bina yönetimi şirketinin ticari faaliyetlerinde kullandığı dövizleri tanımladığı bölümdür. Örnek döviz tanımları için tıklayınız.