Nuke Kurulumu

Top  Previous  Next

Nuke kurulumu, Sistem Ayarları, IIS( İnternet İnformation Services) Ayarları, Site Yönetimi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır.

 

Sistem Ayarları
IIS(İnternet İnformation Services) Ayarları
Site Yönetimi

 

arrow22Sistem Ayarları

 

Sistem ayarları Nuke sistemini kullanabilmek için bilgisayar üzerinde yapılan ayarları kapsamaktadır. Sistem ayarları yapılırken bazı özelliklerin açılması gerekmektedir. Özelliklerin açılması işlemleri oem ve server işletim sistemlerine göre değişiklikler gösterdiği için ikisi için de anlatım yapılmaktadır.

 

Nuke modülü Windows 7 ve Server 2008 işletim sistemleri ve üzerindeki versiyonlarda çalışmaktadır. Alt versiyon destekleri yoktur.

 

Sistem özelliklerinin açılması;

 

Windows Oem İşletim Sistemleri

 

nuke sistem özellikleri ekleme

 

Denetim Masası içerisinde yer alan Programlar ve Özellikleri penceresi açılır. Pencerenin sol üst  köşesinde yer alan "Windows Özelliklerini Aç veya Kapat" butonuna tıklanır.

 

nuke kurulumu windows özellikleri nuke kurulumu windows özellikleri2

 

Açılan pencere içerisinde standart IIS(İnternet İnformation Services) özellikleri ve bunlara ek olarak IIS6 Yönetim Uyumluluğu özelliklerinin hepsi açılır. Açılması gereken özellikleri görseller üzerinde gösterilmiştir.

 

Windows Server İşletim Sistemleri

 

 

 

nuke kurulumu localhost ekranı

 

Yukarıdaki adımlar yapıldıktan sonra internet tarayıcınıza localhost yazdığınız zaman görseldeki ekranı görüyorsanız IIS kurulumu doğru olarak yapılmıştır. Görseldeki ekranı göremiyorsanız yukarıdaki adımları gözden geçiriniz. IIS kurulumu tamamlanmadan Nuke kurulumuna geçmeyiniz.

 

IIS kurulumu tamamlandıktan sonra IBProvider programı kurulur. (Programın 11740 ve üzeri sürümleri kullanılmalıdır.)

 

"fbclient" programı "C:\Windows\System32" klasörü içerisine kopyalanır. Kopyalama işlemi yapılırken işletim sistemine uygun dosyanın kopyalanması gerekmektedir. 32 bit işletim sistemleri için fbclient 32 bit dosyası, 64 bit işletim sistemleri için fbclient 64 bit dosyası ilgili dizine kopyalanmalıdır.

 

Framework 4.5 kurulumu yapılır. Framework kurulumu yapıldıktan sonra kurulumun sistemde kullanılabilmesi için bilgisayarın yeniden başlatılması gerekmektedir.

 

arrow22IIS(İnternet İnformation Services) Ayarları

 

IIS(İnternet İnformation Services) Yöneticisi çalıştırılır. Uygulama Havuzları içerisine girilir.

 

nuke kurulumu ııs uygulama havuzları

 

Uygulama Havuzları içerisinde dikkat edilmesi gereken iki unsur vardır. Bunlardan birincisi Net Framework versiyonunun 4.5 olması diğeri ise "Yönetilen Ardışık Düzen Modu" alanının "Tümleşik" olmasıdır.

 

nuke kurulumu ııs site ekleme

 

Ardışık düzen modları tümleşik yapıldıktan sonra Siteler menüsüne girilir. Siteler menüsü içerisinde sağ tarafta bulunan alandan "Web Sitesi Ekle" seçeneği seçilir. Web sitesi ekleme işlemine geçmeden önce ftp.netsim.net içerisinde güncel olarak bulunan Netsim Nuke klasörü C:\inetpub\wwwroot dizinine kopyalanmalıdır.

 

nuke kurulumu web sitesi özellikleri

 

Site ekleme işlemi yapılırken dikkat edilmesi gereken alan Fiziksel Yol alanıdır. Bu alanda bir önceki adımda Nuke dosyalarını kopyaladığımız C:\inetpub\wwwroot dizini seçilmelidir. Site Adı ve Ana Bilgisayar Adı alanları doldurulduktan sonra tamam butonuna basılarak site oluşturma işlemi tamamlanır.

 

connectionString="Provider=LCPI.IBProvider.3;Data Source=localhost;Persist Security Info=True;Password=masterkey;User ID=sysdba;Location=C:\Ofisnet\OFISNET.FDB; ctype=WIN1254;auto_commit=True;auto_commit_level=4096;dbclient_library=fbclient.dll;dbclient_type=fb2.0"

 

C:\inetpub\wwwroot dizini içerisine atılan Nuke dosyaları içersinde yer alan "Web.config" dosyası içerisinde 15. satırda Nuke modülünün bağlanacağı database bilgileri yer almaktadır. Dosyalar ilgili dizine kopyalandıktan sonra bu dosya içerisine girilerek ilgili alana database dosyamıza ait uzantının yazılması gerekmektedir. Aksi takdirde site hata mesajı verecektir. Bilgi değiştirme işlemi yapılırken dosya masaüstüne alınarak düzenlenmesi gerekmektedir, aksi durumlarda dosya uzantısı değişeceği için dosya geçersiz hale gelebilmektedir.

 

nuke kurulumu bağlamaları düzenle

 

Site oluşturulduktan sonra site üzerine tıklanarak site menüsü açılır. Sağ tarafta bulunan Bağlamalar seçeneğine tıklanarak Site Bağlamaları penceresi açılır.

 

nuke kurulumu bağlamalar pencere

 

Site Bağlamaları penceresi içerisinde eklenmiş olarak gelen bağlama seçilerek Düzenle butonuna basılır.

 

nuke kurulumu site bağlamaları düzenler

 

Site Bağlamasını Düzenle penceresi içerisinde dikkat edilmesi gerek alanlar Ana Bilgisayar Adı ve Bağlantı Noktası alanlarıdır. Ana bilgisayar adı alanına sitenin adı yazılmaktadır. Bu site adının server ip adresine yönlendirilmiş bir ad olması gerekmektedir. Bağlantı noktası standart olarak 80 olarak gelmektedir. birden fazla site eklenmesi durumlarında aynı portu kullanan siteler hata verecektir. Gerekli düzenlemenin kullanıcı tarafından yapılması gerekmektedir.

 

nuke kurulumu izinler

 

Site menüsü içerisinde sağ tarafta yer alan İzinleri Düzenle seçeneğine tıklanarak Özellikler penceresi açılır.

 

nuke kurulumu özellikler güvenliknuke kurulumu güvenlik izinler

 

Özellikler penceresi içerisinde Düzenle butonuna basılarak güvenlik izinlerinin bulunduğu pencere açılır. Pencere içerisinde IIS_IUSRS ve NETWORK SERVICE kullanıcılarına tam yetki verilir. Belirtilen kullanıcılar listede yok ise Ekle butonuna basılarak kullanıcılar eklenir ve tam yetki verilerek IIS ayarları tamamlanır.

 

arrow22Site Yönetimi

 

nuke kurulumu nuke site yönetimi

 

Site Yönetimi, Ofisnet programı içerisinde yapılacak ayarları kapsamaktadır. Ofisnet programı Nuke Site Yönetimi penceresi içerisinde yönetilmek istenilen site oluşturulur. Kurulum aşamasında dikkat edilmesi gereken unsurlar varolan veya yeni oluşturulacak olan site tanımına bağlı en az bir İşlem Noktası, bağlanılan işlem noktasına da bağlı stok yeri ve personel bulunmasıdır. Aksi takdirde siteye erişim esnasında hata alınacaktır. Nokta bağlama işlemleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.