Muhasebeleştirme İşlemi

Top  Previous  Next

İşlemlerin Muhasebeye entegre edildiği bölümdür.

 

Muhasebeleştirme İşlemi

 

arrow22Muhasebeleştirme İşlemi

 

muhasebeleştirme işlemi

 

Formun üst kısmında yatay konumda bulunan Alış Satış, Cari, Banka, Kasa, Çek Senet,Üretim ve Genel işlem grupları, formun üst bölümünde ise Muhasebeleşecek Sistemler ve Muhasebeleştirme Sonuçları yer almaktadır. Her bir işlem grubu içerisinde muhasebeye entegre edilecek  işlemler bulunmaktadır.

 

muhasebeleştirme işlemi genel

 

Alış Satış, cari, banka, kasa, çek senet ve üretim işlem gruplarının muhasebeye entegre edilmesinde kullanılacak olan ön değerlerin tanımlandığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Firma

İşlemleri muhasebeye entegre edilecek firmanın seçildiği alandır.

İşlem Noktası

İşlemleri muhasebeye entegre edilecek firmanın işlem noktasının seçildiği alandır.

Tarih Aralığı

İşlemleri muhasebeye entegre edilecek tarih aralığının belirlendiği alandır.

Belge No

Muhasebeye entegre edilecek işlemlere ait belge no aralığının tanımlandığı alandır.

İşlem Özel Kodu

Muhasebeye entegre edilecek işlemlere ait özel kodun tanımlandığı alandır.

Cari Unvanı

Muhasebeye entegre edilecek işlemlerde cari ünvanın seçildiği alandır.

Banka/Kasa Hesabı

Muhasebeye entegre edilecek işlemlerde firmaya ait banka ve kasanın seçildiği alandır.

 

genel muhasebeleştirme seçenekleri

 

Seçilen işlemler Uygula Butonuyla Aktif hale gelir.

 

Alan Adı

Açıklama

Muhasebeleştirme Şekli

Muhasebeleştirme işlemi sonucunda oluşacak fişlerin sınıflandırıldığı bölümdür. (Aynı gün içerisindeki işlemleri tek fiş altında, her hareketi ayrı fişte, İşlem noktasına göre işlemleri tek fiş altında toplamak mümkündür.)

Muhasebeleştirme Kontrolü

İşlemlerin muhasebeye entegre edilmesi esnasında oluşacak muhasebe fişlerinin kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği alandır.

Satır Birleştirme

İşlemlerin muhasebeye entegre edilmesi sonucu oluşan muhasebe fişlerinde yer alacak aynı muhasebe hesap kodlu satırların birleştirilip birleştirilmeyeceğinin belirlendiği alandır.

Muhasebeleşecek

İşlem gruplarında yer alan işlemlerin muhasebeleşip muhasebeleşmeyeceğinin belirlendiği alandır.

 

İşlem adlarının bulunduğu bölümde farenin sağ tuşu kullanılarak açılan menüdeki Temizle butonu seçili işlemin muhasebeye entegre edilmeyeceğini ifade etmektedir. Muhasebeye entegre edilmeyecek işlemler “gri” renkte ve aktar sütunu “hayır” konumdadır. Muhasebeye entegre edilecek işlemler “beyaz” renkte ve aktar sütunu “evet” konumdadır.

 

işlem grupları

 

Her bir işlem grubunun kendisine ait işlem ve aktarım parametreleri vardır. İşlem gruplarına ait parametreler birbirinden bağımsız olabilmektedir. Genel bölümde tanımlanan parametreler tüm işlem grupları için ön değer oluşturmaktadır.Muhasebeye entegre edilecek işlemlere ait parametrelerin tanımlanmasının ardından muhasebeleştirme ekranın alt kısmında yer alan işlem grupları seçilir “Başla” butonuna tıklanarak entegre işlemi gerçekleştirilir.