İşlemler

Top  Previous  Next

Muhasebe işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

 

Muhasebeleştirme İşlemi
Kur Farkı Hesaplama
Yansıtma İşlemleri
Devir İşlemleri
Yevmiye/Fiş Numaralandırma