Muhasebe Tanımları

Top  Previous  Next

 

Muhasebe Tanımları yapılan alış satış ve tahsilat işlemlerinin muhasebeleştirme işlemlerinin yapılmasını sağlamak için yapılan tanımlama bölümüdür.

 

Genel Tanımlar
Muhasebe Bağlantıları
Mali Tablolar / Beyannameler
Yansıtma Hesapları
Fiyat Endeksi