Yansıtma Hesapları

Top  Previous  Next

 

yansitmahesap

 

Şablon listesi alanında yansıtma hesaplarının tanımlanmasında kullanılacak olan şablonlar yer almaktadır. Hesap Kodları bölümünde ise seçilen şablonlara ait yansıtma hesapları tanımlanmaktadır. Yeni bir yansıtma hesabı tanımlayabilmek için aşağı yön tuşu kullanılarak yeni bir satır açılır ardından ilgili hesap seçilir. Birden fazla yansıtma hesabı aynı şablon için tanımlanabilir.