Fiyat Endeksi

Top  Previous  Next

 

fiyatendeks2

 

Fiyat Endeksleri bölümünde fare sağ tıklanarak Endeksleri Yükle seçilir.

 

fiyatendeks

 

Endeks listesinin görüntülenmesi sağlanır.