Çıkışta Görünümü Kaydet / F10 Menü Aç

Top  Previous  Next

Yapılan değişikliklerin programdan çıkarken kaydedilmesini sağlayan parametredir. F10 Menü Aç parametresiyle F10 kısayol tuşları aktif edilir.