Kullanıcı Seç / Kullanıcı Değiştirebilsin

Top  Previous  Next

Yapılan özelleştirmenin hangi kullanıcıda aktif olacağının belirlendiği bölümdür. '*' seçeneği yapılan değişikliğin herkesde geçerli olacağı anlamına gelir. Kullanıcı Değiştirebilsin parametresinin işaretli olması, sistemdeki tanımlı kullanıcın formlarını değiştirmesini sağlar.

 

kullanıcı seç