Kaydet / Yükle

Top  Previous  Next

Fomlardaki yapılan değişikliklerin kaydedilmesini sağlayan seçenektir. Yükle butonuyla son kaydedilen formun açılması sağlanır.