Kalite Kriter Tanımları

Top  Previous  Next

 

Stokların sınıflarına göre kalite kontrol kriter tanımlamaları yapılır. Stokların hangi sıklıkta ve hangi özelliklere göre kalite kontrol kriter işlemlerinden geçeceği belirlenir.

 

yenikriter

 

Kalite Kriter Tanımları içerisinde fare sağ tıkanır ve Yeni Kriter seçilir.

 

yenikriter2

 

Alan Adı

Açıklama

Kriter Koordinat

Kriter değerlendirmesinde değerlerin satır ve sütunda görünmesini sağlar.

Kontrol Sıklığı

Kaç birimde bir bu kontrolün yapılacağını belirtir.

Kontrol Sayısı

Kaç defa kontrol yapılacağını belirtir.

Numune Miktarı

Kontrolün kaç birimlik bir grupta yapılacağını belirtir.

Kabul Oranı (%)

Kabul oranının % yüzde üzerinden belirtildiği alandır.

Min Değer

Kontrolünün yapılacağı en küçük değerdir.

Normal Değer

Kontrolünün yapılacağı normal değerdir.

Max Değer

Kontrolünün yapılacağı en büyük değerdir.

Ağırlık Katsayısı (1..10)

Ağırlık katsayısının belirtildiği alandır.

 

Kalite Kriter tanımlarından sonra Stokkart içerisinde Kontrol bölümünde tanımlanan katile kontrol kriteri seçimi yapılır. Ofissnet System içerisinde İşlem Kodu Tanımları Stok Bölümünde Kalite Kontrol Uygula seçeneği evet yapılan Stok işlemleri için geçerli olur.