Stok Limit Sınıf Tanımları

Top  Previous  Next
Not: Express pakette Shop modülüyle kullanılabilir.

 

Stok Limit Tanımları Stoklar için tarihlere göre sınıflandırma yapılarak depoda olması gereken normal , asgari ve azami miktarların tanımlandığı bölümdür.

 

stoklimit

 

Zaman bölümünde XXXX yazması her sene için geçerli olacağını belirtir.