İşlem Kodu Tanımları

Top  Previous  Next

 

Program içerisinde kullanılan işlem kodlarının tanımlarının yapıldığı veya değiştirildiği bölümdür.

 

 

Alan Adı

Açıklama

Alış/Satış

Alış/Satış işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Cari

Cari işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Banka

Banka işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Kasa

Kasa işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Stok

Stok işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Kredi/Teminat

Kredi/Teminat işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Çek Senet Slip

Çek/Senet işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.

Muhasebe

Muhasebe işlemleriyle ilgili işlem kodlarının oluştururulduğu ve üzerinde değişiklik yapıldığı alandır.