Banka İşlem Listesi

Top  Previous  Next

 

Banka işlemlerinin listelendiği bölümdür.

 

bankaislemlistesi

 

Kasa İşlemleri

 

kasaislemleri

 

Bankadan çekilen
Bankaya yatırılan

 

Banka İşlemleri

 

bankaislemlerimenu

 

 

Banka Hizmet Giderleri
Gönderilen Kredi Havalesi
Banka komisyon fişi
Banka işlem fişi
Dövizli gönderilen havale
Dövizli gelen havale
Gönderilen havale
Gelen havale
KKartı ile ödeme
KKartı ile dövizli tahsilat
KKartı ile dövizli ödeme
KKartı ile tahsilat
Banka kur farkı
Banka devir fişi
Virman

 

Çek Bankaya Çıkış
Senet Bankaya Çıkış
KKart slip bankaya çıkış

 

Seçili işlemler için veya bütün işlemler için fare sağ tıklanır İşlem Kontrol eklenebilir.

 

bankaislemlistesimenu2

 

Hareket Bordroları bölümünde fare sağ tıklanır. Açılış Bordrosu seçilir.

 

Açılış Bordrosu