Çek İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Çek İşlemlerinin ve durum değişikliklerinin yapıldığı bölümdür.

 

cekislemleri

 

Çek durum işlemlerinin yapılabilmesi için Çek Giriş yada Çek Çıkış işleminin olması gerekmektedir. Durumlar çekin durumuna göre menude Aktif veya Pasif gelir. Çek Bordroları bölümünde Çek Girişi , Çek Çıkışı ve Çek Devir işlemleri yapılır. Diğer durum değişiklikleri Çekler bölümünden yapılır.

 

İncele
Çek Girişi
Müşteriye İade
Portföyden tahsil
Bankada tahsil
Portföyde karşılıksız
Bankada karşılıksız iade
Müşteriden iade
Bankadan iade
Müşteriden karşılıksız iade
Müşteride tahsil
Tahsil edilemiyor
Çek çıkışı
Bankaya çıkış
Teminata verildi
Bankada çek ödemesi
Çek tahsilden karşılıksız
Çek virman
Çek devir

 

arrow22Çek Girişi

 

cekgirisi

 

Banka  Vade Tarihi , Tutar , Ödeme Yeri ve Serino girilerek Çek girişi tamamlanır. Bunlar zorunlu alanlardır.

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Çek Girişi fişine ait açıklama girilen alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

İşlem Noktası

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarihi

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarihi

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Ref No / Tarihi

Referans Numarası ve Tarihinin girildiği alandır.

Kur

Kur değerinin girildiği alandır.

yazici Yazıcı

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

Navigaör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

cekcogalt

 

Çek girişi yapıldıktan sonra bordro halinde girilmesi için Çek üzerinde fare sağ tıklanır. Çoğalt seçilir.

 

cekcogalt2

 

Tamam butonuna tıklaranak yazılan sayı kadar çek bordro işlemi tamamlanır.

 

arrow22Müşteriye İade

 

Çekler bölümünde Çek Girişi ve Çek Çıkışı listesi görünür. İşlem yapılmak istenilen üzerinde fare sağ tıklanarak yapılacak olan Durumlar Aktif olarak görünür.

 

musteriyeiade

 

Portföyde olan çek üzerinde fare sağ tıklanır. Müşteriye İade seçilir.

 

musteriyeiade2

 

Tamam butonuna tıklanarak Müşteriye İade durumu onaylanmış olur.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Portföyden tahsil

 

portfoydentahsil

 

Portföyde olan çek üzerinde fare sağ tıklanır. Portföyden Tahsil seçilir.

Tamam butonuna tıklanarak çek durumu Tahsil edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankada tahsil

 

Bankada tahsil durumunun yapılması için Çek durumunun ilk olarak Bankaya Çıkış olması gerekir.

 

bankadatahsil

 

Bankaya Çıkış yapılmış durumu Tahsile verildi olan çek üzerinde sağ tıklanır ve Bankada tahsil seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Portföyde karşılıksız

 

Portföyde karşılıksız durumunun yapılması için Çek Girişi yapılarak çek durumunun olarak Portföyde olması gerekir.

 

portfoydekarsiliksiz

 

Durumu Portföyde olan çek üzerinde sağ tıklanır Portföyde karşılıksız seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankada karşılıksız iade

 

Bankada karşılıksız iade durumunun yapılması için önceki işleminin Bankaya Çıkış yapılarak çek durumunun Tahsile verildi olması gerekir.

 

bankadakarsiliksiziade

 

Durumu Tahsile verildi olan çek üzerinde sağ tıklanır Bankada karşılıksız iade seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Müşteriden iade

 

Müşteriden iade durumunun yapılması için önceki işleminin Çek Çıkışı yapılarak çek durumunun Kendi çekimiz olması gerekir.

 

musterideniade

 

Durumu Kendi çekimiz olan çek üzerinde sağ tıklanır Müşteriden iade seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankadan iade

 

Bankadan iade durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Tahsile verildi olması gerekir.

 

bankadaniade

 

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Müşteriden karşılıksız iade

 

Müşteriden karşılıksız iade durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Kendi çekimiz olması gerekir.

 

musteridenkarsiliksiziade

 

Durumu Kendi çekimiz olan çek üzerinde sağ tıklanır Müşteriden karşılıksız iade seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Müşteride tahsil

 

Müşteride tahsil durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Ciro Edildi olması gerekir.

 

musteridetahsil

 

Durumu Ciro Edildi olan çek üzerinde sağ tıklanır Müşteride tahsil seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Tahsil edilemiyor

 

Tahsil edilemiyor durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Karşılığı Yok olması gerekir.

 

tahsiledilemiyor

 

Durumu Karşılığı yok olan çek üzerinde sağ tıklanır Tahsil edilemiyor seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Çek çıkışı

 

Çek çıkışı durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Portföyde olması gerekir.

 

cekcikisdurum

 

Durumu Portföyde olan çek üzerinde sağ tıklanır Çek Çıkışı seçilerek çek durumu Ciro edildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankaya çıkış

 

Bankaya çıkış durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Portföyde olması gerekir.

 

bankayacikis

 

Portföyde olan çek üzerinde fare sağ tıklanır. Bankaya çıkış seçilir.

 

cekbankasec

 

Banka seçimi yapıldıktan sonra Tamam butonuna tıklanarak çek durumu Tahsile verildi yapılır.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Teminata verildi

 

Teminata verildi durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Portföyde olması gerekir.

 

teminataverildi

 

Durumu Portföyde olan çek üzerinde sağ tıklanır Teminata verildi seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Bankada çek ödemesi

 

Bankada çek ödemesi durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Kendi Çekimiz olması gerekir.

 

bankadacekodemesi

 

Durumu Kendi çekimiz olan çek üzerinde sağ tıklanır Bankada çek ödemesi seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Çek tahsilden karşılıksız

 

Çek tahsilden karşılıksız durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Tahsil edildi olması gerekir.

 

cektahsildenkarsiliksiz

 

Durumu Tahsil edildi olan çek üzerinde sağ tıklanır Çek tahsilden karşılıksız seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Çek virman

 

Çek virman durumunun yapılması için önceki işleminin çek durumunun Portföyde olması gerekir.

 

cekvirman

 

Durumu Portföyde olan çek üzerinde sağ tıklanır Çek virman seçilir.

Pencereye ait Açıklamalar Çek Girişi bölümünde yapılmıştır.

Ofisnet System - Çek Senet Slip bölümünde Önceki Durumlar alanında istenilen değişiklik yapılabilir.

 

arrow22Çek devir

 

cekdevir

 

Çek Bordroları bölümünde sağ tıklanarak Çek Devir seçilir ve devir girişi yapılır. Ekrana ait Açıklamalar Çek Girişi fişinde yapılmıştır.