Kasa İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Kasa işlemleri listesinin olduğu ve Kasa işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

 

kasaislem

 

kasaislem2

 

Kasa İşlemlerin kontrol edildikten sorna İşlem Kontrol eklenerek geriye dönük işlemlerde değişiklik yapılmaması için hesaplara bloke veya uyarı eklenmesini sağlar.

 

kasaislem3

 

Kasa Hesap İşlemlerin kontrol edildikten sorna İşlem Kontrol eklenerek geriye dönük işlemlerde değişiklik yapılmaması için hesaplara bloke veya uyarı eklenmesini sağlar.

 

kasaislem5

 

İncele

Göster

Yazdır

Çek Senet Slip İşlemleri

Bakiyesi olan hesapları göster

 

Kasa İşlemleri

 

kasaislem4

Kasa kur farkı

Kasa Devir Fişi

Virman

Dövizli ödeme

Dövizli tahsilat

Nakit ödeme

Nakit tahsilat

Bankadan çekilen

Bankaya yatırılan

 

arrow22Kasa kur farkı

 

kasaislem6

 

Kasa ve Döviz Tipi seçildikten sonra Hesapla butonuna tıklanır.

 

 

arrow22Kasa Devir Fişi

 

kasadevirfisi

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır. Dövizli kasa hesabı seçilirse dözivli devir işlemi girilir.

Açıklama

Kasa Devir Fişine ait Açıklama girilen alandır.

Alacak Tutarı

Kasa Devir Fişine ait Alacak tutarının girildiği alandır.

Borç Tutarı

Kasa Devir Fişine ait Borç tutarının girildiği alandır.

Kur

Dövizli Kasa hesabı seçildiği anda Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Virman

 

virman2

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Alacaklı Kasa

Virman Alacaklı Kasa Hesabının seçildiği alandır. Dövizli kasa hesabı seçilirse dözivli virman işlemi girilir.

Açıklama

Virman Fişine ait Açıklama girilen alandır.

Alacak Tutarı

Virman Fişine ait Alacak tutarının girildiği alandır.

Borçlu Kasa

Virman Borçlu Kasa Hesabının seçildiği alandır. Dövizli kasa hesabı seçilirse dözivli virman işlemi girilir.

Borç Tutarı

Virman Fişine ait Borç tutarının girildiği alandır.

Kur

Dövizli Kasa hesabı seçildiği anda Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Dövizli ödeme

 

dovizliodeme

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

Dövizli Ödeme fişine ait Açıklama girilen alandır.

Kasa

Dövizli Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Ödeme Tutarı

Ödeme Tutarının girildiği alandır.

Kur

Dövizli Kasa hesabı seçildiği anda Kur değeri alanıdır.

Kapanan Tutar

Kapanan Tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Dövizli tahsilat

 

dovizlitahsilat

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Açıklama

Dövizli Ödeme fişine ait Açıklama girilen alandır.

Kasa

Dövizli Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Tahsilat Tutarı

Tahsilat Tutarının girildiği alandır.

Kur

Dövizli Kasa hesabı seçildiği anda Kur değeri alanıdır.

Kapanan Tutar

Kapanan Tutarının girildiği alandır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Nakit Ödeme

 

nakitodeme

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Nakit Ödeme fişine ait Açıklama girilen alandır.

Tutar

Ödeme Tutarının girildiği alandır.

Kur

Dövizli Kasa hesabı seçildiği anda Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Nakit Tahsilat

 

nakittahslilat

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Cari Ünvanı

Cari Ünvanının seçildiği alandır.

Bakiye Tipi

Bakiye Tipinin seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Nakit Tahsilat fişine ait Açıklama girilen alandır.

Tutar

Tahsilat Tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

kapatmaislemleri Kapatma İşlemleri

Kapatma İşlemlerinin yapıldığı alandır.

kredikartibilgileri Kredi Kartı Bilgileri

Kredi Kart Bilgilerinin girildiği alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Bankadan çekilen

 

bankadancekilen

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Banka Hesabı

Banka hesabının seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Bankadan çekilen fişine ait Açıklama girilen alandır.

İşlem Tutarı

Tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

arrow22Bankaya yatırılan

 

bankayayatirilan

 

Alan Adı

Açıklama

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Vade Tarihi

Vade Tarihinin girildiği alandır.

Banka Hesabı

Banka hesabının seçildiği alandır.

Kasa Hesabı

Kasa Hesabının seçildiği alandır.

Açıklama

Bankaya yatırılan fişine ait Açıklama girilen alandır.

İşlem Tutarı

Tutarının girildiği alandır.

Kur

Kur değeri alanıdır.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigatör Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

 

Çek Senet Slip İşlemleri

 

ceksenetslipislemleri

 

Kredi Kartı taksitli işlemlerde slip işlemlerinin takibi için kullanılan bölümdür.

 

kasaislemleri7

Listelenen kasa hesaplarında bakiye oluşturmayan hesapların listeye gelmemesini sağlar.