Alış İşlemleri

Top  Previous  Next

 

Alış İşlemlerinin yapıldığı ve listesinin oluşturulduğu alandır.

 

Alış İşlemleri Listesi
Toplu Alış-Satış İşlemleri
Alınan Teklif
Verilen Sipariş
Alış
Satış İade
Alınan Vade Farkı Faturası
Alınan Kur Farkı Faturası
Üretim

Banka Hizmet Alışı
Eldeki Konsinye Satın Alması
Paket Alış İşlemleri
Personel Prim Listesi
Rebate İşlemleri Listesi
KDV Tahakkuku
Alış İmport Et