Personel Prim Listesi

Top  Previous  Next

 

Personel için önceden tanımlanmış olan Anlaşma Personel Prim listesinde seçilerek hesaplama yapılır.

 

yenipersonelprimi

 

Personel Prim Listesi bölümünde iken fare sağ tıklanır. Yeni Personel Primi seçilir.

 

personelprimleri

 

Anlaşma adı seçilir ve Prim Hesapla butonuna tıklanır.

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır. Personel Prim Listesi için -- CARİSİZ İŞLEM -- kartı seçilir.

Açıklama

Personel Primleri formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Anlaşma

Anlaşma seçiminin yapıldığı alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Döviz / Kur

Döviz seçiminin yapıldığı ve Kur girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Primler
Kapatma
Satış Detayı
Açıklama
Toplam
Gizle

 

 

arrow22Primler

 

primlertoplam

 

Toplamda Personele ait hesaplanmış primlerin listelendiği alandır.

 

primlersatir

 

Personele ait hesaplanmış primlerin satır satır gösterildiği alandır.

 

 

 

arrow22Satış Detayı

 

primsatisdetay

 

Prim hesaplaması sonucu oluşan Alış işleminin detaylarının gösterildiği alandır.

 

priösatisdetaystokjpg

 

Carinin Satışları sonucu oluşan primlerin stok detaylarının gösterildiği bölümdür..

 

 

arrow22Toplam

 

primtoplam

 

Personellerin toplam Alış işleminin gösterildiği bölümdür.