Banka Hizmet Alışı

Top  Previous  Next

 

Banka Hizmet Alışı Formu oluşturulmasını sağlar.

 

bankahizmetalisi

 

 

Alan Adı

Açıklama

Cari Ünvanı

Cari Ünvanı seçiminin yapıldığı alandır.

Açıklama

Banka Hizmet Alışı formuna ait açıklamanın girildiği alandır.

Yetkili

Yetkili seçilen veya elle girilen alandır.

Nokta

Nokta seçiminin yapıldığı alandır.

Personel

Personel seçiminin yapıldığı alandır.

Özel Kod

Özel Kod seçilen veya elle girilen alandır.

Takip No / Tarih

Takip No ve Tarihin girildiği alandır.

Döviz / Kur

Döviz seçiminin yapıldığı ve Kur girildiği alandır.

Belge No / Tarih

Belge No ve Tarihin girildiği alandır.

Kargo

Kargo hesaplamasının gösterildiği alandır.

Normal

Normal Tutar hesaplamalarının gösterildiği alandır.

İndirimler

İndirim hesaplamalarının gösterildiği ve genel indirim uygulanan alandır.

TL

Tutar hesaplarının TL tutarlarının görüntülendiği alandır.

İşlem TL

Tutar hesaplarının İşlem TL tutarının gösterildiği alandır. Döviz değiştiği zaman bu alanda dövizli hesaplama görüntülenir.

yaziciYazıcı

Yazıcıdan çıktı almak için kullanılan alandır.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Navigator Aracı

Navigator Aracı içerisinden clip0001  tuşuna tıklanarak yeni işlem eklenir.

 

Kapatmalar
Stok Detay
Açıklama
Ödeme/Plan
Bağlı Stok
Bağlı İşlem
Ek Bilgiler
Seçenekler
Alt/Üst Bilgi
Serbest
Gizle

 

bankahizmetalisifiltre

 

Banka Hizmet Alışı penceresinin sol üst bölümünde filtre butonuna tıklanır. Filtre Özelliklerinden pencere ait açma kapama işlemleri yapılabilir.

 

bankahizmetalisimenu

 

Banka Hizmet Alışı Formu üzerinde tepe alanında iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Banka Hizmet Alışı

Yeni işlem yapılmasını sağlar.

İşlem Sil

Üzerinde bulunan işlemin silinmesini sağlar.

Durum/Onay Bilgileri

Durum/Onay Bilgilerinin girildiği alandır.

Teklif Değerlendirme

Teklif Değerlendirme yapılan bölümdür.

Hizmet Bağla

Hizmet Bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemlerin yapıldığı bölümdür.

Maliyetlendir

Yöntem seçilerek Maliyetlendirme yapılan bölümdür.

Üst Bilgi Seç

Üst Bilgi seçilen bölümdür.

Alt Bilgi Seç

Alt Bilgi seçilen bölümdür.

goster Göster

Siparişe ait Rapor görüntüsünün geldiği alandır.

yazdir Yazdır

Tanımlı olan Raporun yazdırılmasını sağlar. Çıktı alınabilmesi için Yazıcı ve Kağıt Boylarının tanımlanmış olması gerekir.

hesapkodlari Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Nakit İşlem

Nakit Ödeme işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Banka Hizmet Alışı formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

KKartı İşlemi

KKartı ile Ödeme işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Banka Hizmet Alışı formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Banka Hizmet Alışı formuna ait raporlar listeye gelir.

 

bankahizmetalisimenu2

 

Banka Hizmet Alışı Formu içerisinde satır üzerinde iken fare sağ tıklanır ve yapılabilecek işlem listesi gelir.

 

Menu Adı

Açıklama

Yeni Stok Satırı

Yeni Stok seçilmesini sağlayan seçenektir.

Önceki İşlemden Stok Seç

Carinin Banka Hizmet Alışı formundan önce bağlanabilecek işlemlerin listesinden seçim yapılmasını sağlar.

Satır Sil

Üzerinde bulunan satırın silinmesini sağlar.

Ek İşlemler

Ek İşlemler yapılabilmesini sağlar.

Satıra Barkod Yazdır

Satıra Barkod Yazdırılmasını sağlar.

İşleme Barkod Yazdır

İşleme Barkod Yazdırılmasını sağlar.

Hizmet Bağla

Hizmet Bağlama işleminin yapılmasını sağlar.

Maliyetlendir

Maliyetlendirme yapılmasını sağlar.

Bağlı Satırları Göster

Bağlı Satırların Gösterilmesi seçeneğidir.

Hesap Kodları

Hesap Kodları bağlamalarının yapıldığı alandır.

Nakit İşlem

Nakit Ödeme işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Banka Hizmet Alış formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

KKartı İşlemi

KKartı ile Ödeme işleminin oluşturulmasını sağlar. Yapılan ödeme işlemi Kapatmalar sekmesinde görüntülenir ve Banka Hizmet Alışı formuna ait olduğu belirtilmiş olur.

Yerel Raporlar

Sistemde kayıtlı olan Raporların listesinin görüntülendiği alandır. Banka Hizmet Alışı formuna ait raporlar listeye gelir.