Temalar

Top  Previous  Next

Programın kullanım arayüzünün değiştirildiği bölümdür.

 

Temalar

 

arrow22Temalar

 

Temalar seçeğiyle programdaki temaların bulunduğu liste gösterilir. Seçip kaydettikten sonra tema kalıcı olarak kullanılabilir.

 

temalar