Özelleştir

Top  Previous  Next

Programda kullanıcıya özel görsel ayarlamaların yapıldığı ve kişiye özel kullanımın kolaylaştırılmasına yönelik ayarlamaların yapıldığı bölümdür.