İşlem Noktası Genel Parametreleri

Top  Previous  Next

İşlem Noktası Genel Parametreleri Firmanın öndeğer olarak kullanacak özelliklerinin belirlendiği bölümdür.Bu bölümdeki tanımlamalar yapılan tüm işlemlerde geçerli olur fakat işlem sırasında bu alanlarda değişiklik yapılabilir.

 

Nokta Bilgileri
Adres / Telefon
İşlem Bilgileri

 

        islmnoktgenelpartmt

 

arrow22Nokta Bilgileri

 

noktabilg

 

 

 

 

arrow22Adres / Telefon

 

Adres / Telefon bilgilerinin girildiği bölümdür. İşlem Noktası Genel Parametrelerinde girilen adres bilgileri firmanın genelinde geçerli olan ades ve telefon bilgileridir.

 

arrow22İşlem Bilgileri

 

 

Alan Adı

Açıklama

KDV Oranı

Stok Tipi Tanımlarında kullanılan KDV ve Birim tanımlarının öndeğer olarak belirlenmesini sağlamaktadır.

Birim

Alış Satış Dövizi

Alış-Satış ve Finans işlemlerinde işlem dövizini belirleyen alanlardır.

Çek Senet Dövizi

Fatura Dövizi

Alış Kur Tipi

Alış veya Satış işleminde dövizli işlemlerde kullanılacak olan kur tipinin belirleyen alandır. Yeni bir Kur Tipi Tanımı yapılarak farklı kur tipleri seçilebilir.

Satış Kur Tipi

Alış Ödemesi

Ödeme Kartı oluşturularak Alış veya Satışta öndeğer olarak ödeme kartının gelmesini sağlayan alandır.

Satış Ödemesi

Ödeme Günleri

Ödeme Günü seçiminin yapıldığı alandır. Ödeme Planı oluştururken bu alanda seçilen öndeğere göre ödeme günü belirlenir. Cariye işlem noktasının ödeme günü belirtilmedi ise işlem noktası genel parametrelerindekini öndeğer olarak alır.

 

Taksit Farkı Hesabı

Alış Satış işlemlerinde Ödeme Planı oluşturulduğunda fazla ödeme yapılması durumunda ödeme planının oluşturulması öndeğerini belirleyen alandır.

 

Taksit Farkı Hesabı Alan Adı

Açıklama

İşlem yapma

Ödeme yapıldığı anda ödeme planında herhangi işlem yapılmamasını belirleyen seçenektir.

Sonrakilere paylaştır

Ödeme yapıldığı anda ödeme planında sonraki taksitlere paylaştırmasını belirleyen seçenektir.

Sonuncuyu etkile

Ödeme yapıldığı anda ödeme planında en sondaki taksitin değişmesini belirleyen seçenektir.

Bir sonrakini etkile

Ödeme yapıldığı anda ödeme planında bir sonraki taksite paylaştırmasını belirleyen seçenektir.

Yeni bir satıra ekle

Ödeme yapıldığı anda ödeme planında yeni bir satır olarak plana eklenmesini belirleyen seçenektir.

 

Barkod Formatı

Barkod okutma öndeğerlerinin belirlendiği alandır. Barkod okuyucu format ayarları yapılarak stokların barkod kullanımı sağlanır.

 

barkodformati

 

Barkod Formatı

Ön Ekler

Barkod okutma önek seçiminin yapıldığı alandır. Bu alanda yapılan tanımlama ile Barkod Raporlarındaki uyumlu olması gerekmektdedir.

Detaylı Kod Uzunluğu

Ön Ek tanımı Detaylı Stok No için kullanılır. Örneğin Asorti kullanılan barkodlarda detayın kaç haneye bölüneceğini belirtir.

barkod1

Yukarıdaki örneğe göre Detaylı Kod uzunluğu alanı Asorti Detay Stok No alanının uzunluk bilgisini içerir.

Miktar Böleni

Ön Ek tanımı Miktarlı Stok No için kullanılır. Miktarlı stokların böleninin belirtildiği alandır.

barkod3

Yukarıdaki örneğe göre Miktar Böleni alanı Barkod alanındaki Miktar Değerinin bölenini belirler.

Barkod örneğine göre; 55000/1000 = 5,5

İşlem sırasında barkod okutulduğu zaman miktar alanına 5,5 olarak yazılır.

Tutar Çarpanı

barkod4

Yukarıdaki örneğe göre Tutar Çarpanı alanı Tutar Değerinin çarpanını belirler.

Barkod örneğine göre; 5000*1 = 5000

İşlem sırasında barkod okutulduğu zaman tutar alanına 5000 olarak yazılır.

Barkodu

Yazı içeren barkodlar için tümünün büyük harf veya küçük harf olması seçeneğidir.

Öncelikle Scripti Kullan

Barkod Script alanında belirtilen script var ise öncelikle script ayarlarına göre barkod okutulması sağlanır script içeriğine uygun değilse barkod ayarlarına göre okutulmasını sağlar.

 

barkodscript

 

Firmaya ait Barkod Formatları kullanılmadan özel script kullanılarak barkod okutulması sağlanabilir. Yukarıda script örneği bulunmaktadır.

Dim satırı ile değişkenler tanımlanır , Barkod formatı oluştulur ,Database'e bağlantı sağlanır , Sql ile alanların bulunması sağlanır, Değişkene sql den gelen alan atamaları yapılır.

Script üzerinde firma kullanımına göre uyarlama yapılır.

 

Satır Birleştirme

Alış , Satış ve Stok işlemlerinde numarası aynı olan stokların işlemler sırasında eklenme seçeneğinin belirlediği alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Her zaman birleştir (Aynı birimlerde)

 

İşlemler içerisinde Stok barkodu okutulduğunda işlem satırlarında aynı stokların birleştirme özelliğinin belirlendiği alandır. Aynı birimlerde olduğu zaman farklı birimler olduğunda aynı stok için yeni bir satır oluşturur. Tüm birimlerde olduğu zaman stokları birim çarpanına göre dönüştürmesi yapılır ve aynı stokları tek satırda işlemini gerçekleştirir.

Alış-Satışta birleştir (Aynı birimlerde)

Stok işlemlerinde birleştir (Aynı birimlerde)

Hiçbirzaman birleştirme

Herzaman birleştir (Tüm birimlerde)

Alış-Satışta birleştir (Tüm birimlerde)

Stok işlemlerinde birleştir (Tüm birimlerde)

 

Cari İşlem OtoKapat

Cariye ait Alış-Satış işlemlerinin finans işlemleri ile kapatılma seçeneklerinin belirlendiği alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

Kapatma Yapılmayacak

Cari işlemlerin kapatmalarının yapılmayacağını belirleyen seçenektir.

Vade sıralı aynı dövizli kapat

Alış Satış işlemlerinde girilen vade tarihine göre vade sırasına ve aynı dövize göre kapatma seçeneğinin belirtildiği alandır.

Vade sıralı farklı dövizli kapat

Alış Satış işlemlerinde girilen vade tarihine göre vade sırasına ve farklı dövize göre kapatma seçeneğinin belirtildiği alandır.

Vade uyumlu aynı dövizli kapat (±1)

Alış Satış işlemlerinde girilen vade tarihine göre vade sırasına ve aynı dövize göre kapatma seçeneğinin belirtildiği alandır. Yapılan işlem tarihinin bir gün öncesi veya 1 gün sonrasında kapatma yapılır.

Vade uyumlu farklı dövizli kapat (±1)

Alış Satış işlemlerinde girilen vade tarihine göre vade sırasına ve farklı dövize göre kapatma seçeneğinin belirtildiği alandır. Yapılan işlem tarihinin bir gün öncesi veya bir gün sonrasında kapatma yapılır.

Vade sıralı farklı dövizli kapat 4 aşamalı

Alış Satış işlemlerinde girilen vade tarihine göre yapılan tahsilat işlemin tarihinden önce kapatılacak işlem varsa  kapatma yapılması sonra kendinden sonraki işlemlerin kapatılması sağlanır.

 

Kapatma Uyumluluk

Cariye ait Alış-satış işlemlerinin finans işlemleri ile kapatılmasının personele veya işlem noktasına göre kapatılmasını belirleyen seçenektir.

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası Uyumlu

Alış Satış işlemlerinde seçilen işlem noktası ile girilen tahsilat işleminin işlem noktasına uyumlu olarak kapatma işleminin yapılmasını belirleyen seçenektir.

Personel Uyumlu

Alış Satış işlemlerinde seçilen personel ile girilen tahsilat işleminin personel uyumlu olarak kapatma işleminin yapılmasını belirleyen seçenektir.

 

Barkod Önceki İşlem Kontrolü

Alış-Satış işlemlerinde barkod ukutulması durumunda o carinin açık önceki işleminin bağlanma durumunu belirleyen seçenektir.

 

Alan Adı

Açıklama

Yapılmayacak

Barkod okutulduğu anda önceki işleme bağlanmamasını belirleyen seçenektir.

Her zaman bağla

Barkod okutulduğu anda önceki işleme her zaman bağlamasını belirleyen seçenektir.

Her zaman sor

Barkod okutulduğu anda önceki işleme her zaman onay penceresinin gelerek bağlanmasını belirleyen seçenektir.

1 den çok ise sor

Barkod okutulduğu anda önceki işlemi 1 tane ise bağlamasını sağlayan 1 den fazla ise onay penceresinin gelerek bağlanmasını sağlayan seçenektir.

 

Satır Girişinde Hesaplanacak Alan

Alış - Satış işlemlerinde Genel Toplam değeri değiştirildiğinde değişecek alanın belirlendiği seçenektir.

 

Alan Adı

Açıklama

MIKTAR

Alış - Satış işlemlerinde Genel Toplam değiştirildiği zaman Miktar alanının değişmesini belirleyen seçenektir.

BIRIM_FIYAT

Alış - Satış işlemlerinde Genel Toplam değiştirildiği zaman BirimFiyat alanının değişmesini belirleyen seçenektir.

 

Otomatik Ödeme Planı Düzenleme

Alış veya Satış işlemlerinde ödeme planının otomatik düzenlenmesinin öndeğer olarak belirlendiği seçenektir.

 

Alan Adı

Açıklama

Uygulanmayacak

Alış-Satış işlemlerinde Otomatik ödeme planının otomatik düzenlenmemesini belirleyen seçenektir.

Alışlarda uygula

Alış işlemlerinde otomatik ödeme planının otomatik düzenlenmesini diğer işlemlerde düzenlenmemesini belirleyen seçenektir.

Satışlarda uygula

Satış işlemlerinde otomatik ödeme planının otomatik düzenlenmesini diğer işlemlerde düzenlenmemesini belirleyen seçenektir.

Herzaman uygula

Alış-Satış işlemlerin hepsinde otomatik ödeme planının düzenlenmesini belirleyen seçenektir.

Alışlarda sor

Alış işlemlerinde onay penceresi gelerek otomatik ödeme planının oluşturulmasını diğer işlemlerde plan oluşturulmamasını belirleyen seçenektir.

Satışlarda sor

Satış işlemlerinde onay penceresi gelerek otomatik ödeme planının oluşturulmasını diğer işlemlerde plan oluşturulmamasını belirleyen seçenektir.

Herzaman sor

Alış-Satış işlemlerimim hepsinde onay penceresi gelerek otomatik ödeme planının oluşturulmasını belirleyen seçenektir.

 

Kargo Toplam Periyodu  

Alış Satış işlemlerinde Kargo Hesaplaması zamanının belirlendiği alandır.

 

Alan Adı

Açıklama

ISLEM

Kargo hesaplamasının alış veya satış işlemi gerçekleştiği zaman işlem içerisinden hesaplanmasını belirleyen seçenektir.

OTURUM

Toplu Alış Satış işlemlerinde Öndeğerler bölümünde Oluşturulan oturum koduna göre kargo hesaplama yapılmasını belirleyen seçenektir. Web Siparişlerinde kargo hesaplaması bu seçeneğe göre hesaplama yapmaktadır.

GUN

Alış Satış işlemi yapıldığı zaman bir gün sonunda Kargo hesaplamasınının yapılmasını belirleyen seçenektir.Web Siparişlerinde kargo hesaplaması bu seçeneğe göre hesaplama yapmaktadır.

GUN2

Alış Satış işlemi yapıldığı zaman günü yarıya kadar ve yarıdan sonra olarak ikiye bölerek Kargo hesaplamasınının yapılmasını belirleyen seçenektir. Web Siparişlerinde kargo hesaplaması bu seçeneğe göre hesaplama yapmaktadır.

 

EFatura Satış Şablonu

EFatura Satış Şablonunun seçildiği alandır.

 

EFatura Özel Entegratör

EFatura Özel Entegratörün seçildiği alandır.

 

Cari Kart Vade Uyarısı

Cari Kartlarda Parametreler bölümünde Vade Uyarısı seçeneğinin öndeğer olarak belirlendiği alandır.