Enflasyon Düzeltme İşlemleri

Top  Previous  Next

Enflasyon dönemlerinde stok, demirbaş, sermaye işlemlerinin düzeltme işlemlerinin yapıldığı bölümdür.

 

Enflasyon Düzeltme İşlemleri

 

arrow22Enflasyon Düzeltme İşlemleri

 

enflasyon düzenleme işlemleri

 

Stok işlemlerinde enflasyon düzenlemesi yapılan bölümdür. İşlemin yapılabilmesi için Hesap Kodu alanından düzenleme yapılacak hesabın kodu seçilir. Basit ortalama bölümünden stokların ortalamaları alınabilir; stok devir hızı bölümünden ise enflasyon dönemindeki stok devir hızı gösterilir.

 

enf demirbaş

 

Enflasyon dönemindeki Demirbaş işlemlerinin hesaplamalarının yapıldığı bölümdür. Hesap kodu grid alanına Demirbaş hesaplarıyla ilgili hesap kodlarının ataması yapılır. Tevsik Edilen bölümünden belgeleme zorunluluğu olan demirbaşlar gösterilir; Tevsik Edilemeyen bölümünde ise belgelendirilemeyen demirbaşlar gösterilir.

 

enf sermaye

 

Enflasyon sermaye hesaplarının tanımlandığı bölümdür.

 

enf muhasebe

 

Enflasyon düzeltme işlemlerinin muhasebeleştirmesinin yapıldığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Fiş Tarihi

Oluşturulacak fişe tarih belirlenen alandır.

Firma

Enflasyon düzenlemesi yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Grup

Gruplandırma yapılacak işlemlerin seçildiği alandır.(Stok,demirbaş,sermaye işlemlerinde gruplandırma yapılabilir. Veya hepsinde yapılabilir.)

Düzeltme No

Yaplıacak düzeltmeye numara tanımlanan alandır. (Sistem tarafından atanır veya elle verilebilir.)