Cari Dönem Enflasyon Düzeltme İşlemleri

Top  Previous  Next

Carilerin enflasyon dönemlerindeki stok, demirbaş, sermaye işlemlerinin düzeltme işlemlerinin yapıldığı  bölümdür.

 

Cari Dönem Enflasyon Düzeltme İşlemleri

 

arrow22Cari Dönem Enflasyon Düzeltme İşlemleri

 

cari dön enflasyon stok

 

Tanımlanan enflasyon oranlarına göre stoklardaki enflasyon düzeltmelerinin yapıldığı bölümdür. Basit ortalama bölümünden stokların ortalamaları alınabilir; stok devir hızı bölümünden ise enflasyon dönemindeki stok devir hızı gösterilir.

 

Alan Adı

Açıklama

İlk/Son Tarih

İlk ve son fiş tarih aralığının belirlendiği alandır.

Firma

Düzeltme yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Fiş Tarihi

Düzeltme tarihinin seçildiği alandır.

 

Alanlar doldurulduktan sonra Yenile tuşuyla veriler getirilir. Başla butonuyla düzeltme işlemi başlatılır.

 

Demirbaş

 

enflasyon cari düzenleme demirbaş

 

Enflasyon dönemindeki Demirbaş işlemlerinin hesaplamalarının yapıldığı bölümdür. Hesap kodu grid alanına Demirbaş hesaplarıyla ilgili hesap kodlarının ataması yapılır. Tevsik Edilen bölümünden belgeleme zorunluluğu olan demirbaşlar gösterilir; Tevsik Edilemeyen bölümünde ise belgelendirilemeyen demirbaşlar gösterilir.

 

Alan Adı

Açıklama

İlk/Son Tarih

İlk ve son fiş tarih aralığının belirlendiği alandır.

Firma

Düzeltme yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Fiş Tarihi

Düzeltme tarihinin seçildiği alandır.

 

Alanlar doldurulduktan sonra Yenile tuşuyla veriler getirilir. Başla butonuyla düzeltme işlemi başlatılır.

 

Sermaye

 

enf sermaye cari dönem

 

Enflasyon dönemlerindeki sermaye düzenlemelerinin yapıldığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

İlk/Son Tarih

İlk ve son fiş tarih aralığının belirlendiği alandır.

Firma

Düzeltme yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Fiş Tarihi

Düzeltme tarihinin seçildiği alandır.

 

Alanlar doldurulduktan sonra Yenile tuşuyla veriler getirilir. Başla butonuyla düzeltme işlemi başlatılır.

 

Muhasebe

 

enflasyon cari düzenleme muhasebeleştir

 

Cari dönem enflasyon düzeltme işlemlerinin muhasebeleştirmesinin yapıldığı bölümdür.

 

Alan Adı

Açıklama

Fiş Tarihi

Oluşturulacak fişe tarih belirlenen alandır.

Firma

Enflasyon düzenlemesi yapılacak firmanın seçildiği alandır.

Grup

Gruplandırma yapılacak işlemlerin seçildiği alandır.(Stok,demirbaş,sermaye işlemlerinde gruplandırma yapılabilir. Veya hepsinde yapılabilir.)

Düzeltme No

Yaplıacak düzeltmeye numara tanımlanan alandır. (Sistem tarafından atanır veya elle verilebilir.)

 

Alanlar doldurulduktan sonra Yenile tuşuyla veriler getirilir. Başla butonuyla düzeltme işlemi başlatılır.