Ödeme Planları

Top  Previous  Next

Bina ve sitelerdeki oluşturulan tahakkukların sakinlere göre incelenmesinin yapıldığı bölümdür.

 

Ödeme Planları
Ödeme Planı Ekranı Bölümleri

 

arrow22Ödeme Planları

 

bys ödeme planları

 

Ödeme planları bölümünde bina ve sitelerdeki sakin tahakkukları aylara ve sakinlere göre gösterilir. Üç bölümden oluşan bu ekranda: tahakkuklar, ay-yıl esasına göre bina aidatları ve carilere göre sakin tahakkukları gösterilir.

 

arrow22Ödeme Planları Ekranı Bölümleri

ödeme planları bölüm 1

 

ödeme planı oluştur bys

 

Bina ve sitelerde oluşturulmuş tahakkuk bordrolarının görüntülendiği ve yeni ödeme planlarının oluşturulduğu bölümdür. Daha öncesinden bordro oluşturulmuş bir tahakkuk bu bölümde tekrardan düzenlenebilir; bu işlem için ödeme planı oluştur seçeneği kullanılır. Yeni Ödeme planı oluşturmak istendiğinde Toplam Tutar Grid alanına tahakkuk ettirilecek tutar tanımlanır ve mause sağ tuşuyla açılan Ödeme Planı Oluştur seçeneği kullanılır. Yeni tahakkuku oluşturmak için program doğrulama mesajı verecektir. Evet seçeneği kullanıldıktan sonra binadaki bağımsız birimlere tahakkuklar dağıtılacaktır. Tahakkuk oluşturulması hakkında daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

 

ödeme planları bölüm 2

 

Seçilen bina veya sitedeki oluşturulmuş tahakkukların yıl ve aya göre listelendiği bölümdür. Seçilen tahakkukun üzerinde mause sağ tuşuyla incele seçeneği kullanılarak bağımsız birimdeki sakin veya maliklere tahakkuk ettirilen bordrolar gösterilebilir veya üzerinde değişiklik yapılabilir.

 

ödeme planları borç bordrosu

 

Cari işlem bordrosu hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.

 

ödeme planları bölüm 3

 

Seçilen bina veya sitedeki tahakkukların bağımsız birimlerdeki sakinlere göre borç,alacak,bakiye bilgilerinin gösterildiği bölümdür.