Görevli Bordroları

Top  Previous  Next

Oluşturulan bina ve sitelere tanımlanan görevlilerin bordrolarının hesaplandığı bölümdür. Bordro hesaplaması için tıklayınız.