Zimmet Yeri Tanımları

Top  Previous  Next

 

Firmaya ait zimmet olan eşyalar için zimmet yeri tanımının yapıldığı bölümdür.

 

Zimmet Yeri Ekle
Alt Zimmet Yeri Ekle
Nokta Bağlama
Serbest Alanlar

 

 

arrow22Zimmet Yeri Ekle

 

zimmetyeri

 

Sol üst bölümde fare sağ tıklanarak Zimmet Yeri Ekle seçilir ve sağ tarafta bulunan bilgiler girilerek zimmet yeri tanımı yapılır.

 

zimmetyeri3

 

Zimmet Yeri tanımlarında yazılan Onay Şifre alanı Zimmet Yeri Giriş işlemi sırasında işlemin aktifleştirilmesi için kullanılır.

 

 

arrow22Alt Zimmet Yeri Ekle

 

zimmetyeri2

Zimmet yeri üzerinde iken fare sağ tıklanarak Alt Zimmet Yeri Ekle seçilerek ekleme yapılır.

 

arrow22Nokta Bağlama

 

Zimmet yerine bağlı Nokta seçiminin yapıldığı bölümdür.

 

arrow22Serbest Alanlar

 

Zimmet Yerine bağlı Serbest Alan tanımlarının yapıldığı bölümdür.