Ticari Bilanço

Top  Previous  Next

Tanımı yapılan ticari bilançonun binalara göre gösterildiği bölümdür.

 

Ticari Bilanço
Örnek Ticari Bilanço Görüntüsü

 

arrow22Ticari Bilanço

 

bys ticari bilanço

 

Tanımlanmış bilanço profiline göre bina seçimi yapılıp belirlenen tarihe ve rapor dövize göre periyotlar halinde bilanço gösterrilebilir.

 

Kolon

Açıklama

Profil

Ticari Bilanço Tanımları bölümünde tanımlanmış, bilanço profilinin seçildiği alandır.

Bina

Oluşturulmuş bina ve sitelerin seçildiği alandır.

Tarih

Belirlenen tarihten itibaren bilançonun gösterilmesini sağlayan alandır.

Maliyet Grubu

Oluşturulmuş maliyet gruplarına göre bilanço alınmasını sağlayan alandır.

Rapor Dövizi

Bilançonun hangi döviz kuruna göre gösterileceğinin seçildiği alandır.

Hesaplanan Oranları Göster

Cari, Likitide, Nakit Oranı gibi değerlerin gösterilmesini sağlayan parametredir.

Dövizli Detay Göster

Farklı döviz kuruyla yapılmış işlemlerin gösterilmesini sağlayan parametredir.

Periyot

Profili ve binası belirlenmiş bilançonun aylık, dönemlik, yıllık periyotlara göre gösterilmesini sağlayan alandır.

Ana Hesapları Göster

Bilanço aktiflerinde sadece kasa, çek, senet, banka, alacak, stok; pasiflerinde ise borç, çek, senet, özkaynak ve kar/zararın gösterilmesini sağlayan parametredir.

 

 

arrow22Örnek Ticari Bilanço Görüntüsü

 

bys ticari bilanço örnek

 

Bilançosu gösterilecek bina veya site seçildikten sonra Yenile tuşuyla bilanço gösterilir.