Terazi İşlemleri

Top  Previous  Next

Seçilen verilerin teraziye gönderilmesini sağlayan bölümdür.

 

Terazi İşlemleri

 

arrow22Terazi İşlemleri

 

terazi işlemleri

 

Alan Adı

Açıklama

İşlem Noktası

Terazinin tanımlı olduğu işlem noktasının seçildiği alandır. İşlem noktasına tanımlı teraziyi görmek için tıklayınız.

Terazi

Market Genel Tanımlarındaki tanımlanmış terazinin seçildiği alandır.

Fiyat Listesi

Teraziye gönderilecek fiyat listesinin seçildiği alandır. Fiyat Listesi tanımlamak için tıklayınız.

Fiyat

Fiyat Listesinin gönderilme şeklinin seçildiği alandır.(Hepsi seçeneği seçilen listedeki bütün fiyatların gönderilmesini; 'Fiyatı Değişenler =' seçeneği sadece fiyatı değişenlerin gönderilmesini; 'Fiyatı Değişenler >=' seçeneği ise listedeki stokların fiyatında artış olanların gönderilmesini sağlar.)

Tüm Stok Kartları

Bütün stok kartlarının gönderilmesini sağlayan parametredir.

Stok Tipi

Seçilen stok tiplerinin gönderilmesini sağlayan parametredir.

 

Yenile butonu seçilen verilerin listede gösterilmesini sağlar. Seçilen veriler Gönder butonuyla teraziye gönderilir.

 

terazi tuş işlemleri

 

Oluşturulan tuş şablonuna stok atamasının yapıldığı bölümdür. Tuş şablonu alanından oluşturulan şablon seçilir ve tuş üzerinde mause sağ tuşu seçeneklerinden Tuş Ekle seçeneğiyle stok ataması yapılır veya ataması yapılan stok silinir. Seçilen veriler Gönder butonuyla teraziye gönderilir.