Plan Tanımları

Top  Previous  Next

Plan Tanımları, İşletmenin bir gün içerisinde oluşabilecek farklı çalışma şekillerinin tanımlandığı bölümdür. Çalışma planlarında; planın başlangıcı, bitişi, başlangıç ile bitiş arasındaki sürede oluşacak puantajların neler olacağı; alternatif planlarının neler olduğu tanımlanır. Planlar parametrik ve istenildiği kadar artırılabildiğinden İşletmenin ihtiyacına göre çeşitlendirilebilir.

 

Plan Tanımı
Plan Detayı

 

arrow22Plan Tanımı

 

plan tanımları

 

Alan Adı

Açıklama

Sınıfı

Plan sınıfı olarak Çalışma, İzin, Tatil ve Fazla Çalışma’dan uygun olanı seçilir. Sınıflar genelde raporlamada kolaylık sağlamak amacıyla kullanılır.

Plan Kodu

Oluşturulan plana kod tanımlanan alandır.

Plan Adı

Plana ad tanımlanan alandır.

Kısa Adı

Plana verilen kısa addır. Genelde yer problemi olan raporlarda kullanılır.

Özel Kod

Plana özel kod tanımlanan alandır.

Alternatif Plan 1-2-3-4-5-6

Tanımlanmış olan plana göre çalışılmaması durumunda oluşturulmuş alternatif planların uygulandığı alandır.

Tanımsız Aktivite:

Plan tanımı oluşturulurken tanımsız kalan saat aralıklarında yada çalışma planlarının çakışması durumunda tanımsız kalan saat aralığında hangi aktivitenin geçerli olacağını belirtir.

Başlama

Planın başladığı saati gösterir. Yapılan tanımlamaya göre program hesap yapar.

Bitiş

Planın bittiği saati gösterir. Planın başladığı aktivitenin bittiği saat olarak program tarafından hesaplanır.

Sapma

Planın başladığı saat ile 00:00 Saati arasındaki dakika farkıdır.

Süresi

Planın başladığı saat ile bittiği saat arasındaki dakika farkıdır.

 

Kullanım araçlarından yeni plan eklemesi yapılabilir. Örnek işlem için tıklayınız.

 

 

arrow22Plan Detayı

 

plan detayı

 

Plana ait gün içerisinde uygulanacak olan aktivite zaman aralıklarının tanımlandığı kısımdır.

 

Alan Adı

Açıklama

Başlangıç

Başlangıç evet ise planın başladığı saat ve aktiviteyi temsil eder. Evet seçili satır birden fazla olamaz. Başlangıcına evet denilmiş satırdaki aktivitenin en son tanımlandığı satırın bitiş zamanı planın bitiş saatini gösterir.

Başlama Saati

Aktivitenin başladığı saati belirtir. Bir aktivitenin başlama saati, bir önceki satırdaki aktivitenin bitiş saatidir.

Aktivite Kodu

Aktivitenin kod tanımlanan alandır.

Aktivite Adı

Aktiviteye ad tanımlanan alandır.

Süre

Aktivitenin başlama saati ile bir sonraki aktivitenin başlama saati arasındaki farkın dakika cinsinden değeridir.

Özel Kod

Aktiviteye özel kod tanımlanan alandır.