Mobil Cihaza Veri Gönder

Top  Previous  Next

Filtrelenen verilerin mobil el cihazına gönderilmesini sağlayan bölümdür.

 

Mobil Cihaza Veri Gönder

 

arrow22Mobil Cihaza Veri Gönder

 

mobil cihaza veri gönder

 

Tanımlanan profillerin, oluşturulan filtrelere göre cihazlara gönderilmesini sağlayan alandır. Profil oluşturmak için aşağı yön veya insert tuşu kullanılabilir. Tablo alanlarından seçilen veriler şartlarına göre cihazlara gönderilir. Herhangi bir seçenekle tablo alanı doldurulmadığında o kategoriye ait bütün verilerin cihaza gönderilmesi sağlanır. Oluşturulan profil gönder kayıt butonuyla kaydedilir; gönder sil butonuyla silinir. tümünü gönder butonuyla tanımlanan filtre olduğu gibi cihaza gönderilir. Online cihaz parametresi seçildiğinde mobil el cihazına veri otomatik olarak gönderilir. Seçilmediğinde export edilen xml dosyaları manuel olarak cihazın içerisindeki dosyaya atılır. Dosyaya yaz parametresi mobil el terminaline gönderilecek xml verilerin tanımlanan dosya yoluna gönderilmesini sağlar. Dosya yolu tanımlamak için tıklayınız. Database'e yaz parametresi seçildiğinde uzantıdaki tanımlanan ofisdroid db'ye verinin yazılması sağlanır.

tabloları göster mobil cihaz butonuyla: filtrede oluşturulan verilerin mobil cihaza gönderilmeden önce kontrol edilmesi sağlanır.