Sistem Parametreleri

Top  Previous  Next

 

sistemparametreleri

 

Sistem Parametreleri

Kod Öneki

Stok kodunun başında yer almak için kod tanımlanan bölümdür.

Cari Ünvanı Tekil

Cari Ünvanının birden fazla aynı isimle kaydedilmemesini sağlar.

Stok Adı Tekil

Stok Adının birden fazla aynı isimle kaydedilmemesini sağlar.

Stok Grubu Tekil

Stok Grup Adının birden fazla aynı isimle kaydedilmemesini sağlar.

Dinamik Birim Çarpanı

Stoktaki dinamik birim çarpanının kullanılıp kullanılmayacağının belirlendiği alandır.