Haber Düzenle

Top  Previous  Next

Haber Düzenle, site içerisinde yayınlanması istenilen haberlerin oluşturulduğu veya mevcut haberlerin üzerinde değişikliklerin yapıldığı sayfadır.

 

 

nuke haber düzenle

 

Haber ekleme işlemi yapılırken Haber Düzenleyicisi tablosu içerisinde sağ tarafta bulunan "Yeni" butonuna basılır. Açılan sayfa içerisinde habere ait başlık, link ve haber içeriği bilgileri girildikten sonra "Kaydet" butonuna basılarak işlem tamamlanır. Düzenleme işlemi için de düzenlenmek istenilen habere ait satırda bulunan "Düzenle" butonuna basılır, açılan sayfada ilgili değişiklikler yapıldıktan sonra "Kaydet" butonuna basılarak işlem tamamlanır.