Görevler

Top  Previous  Next

Ofisnet Sistem Tarafında oluşturulan e-mail, rapor e-mail, sms, backup (yedekleme), kur güncelleme, script çalıştırma ve dönüşüm istek gibi  görevlerin  tanımlandığı bölümdür. Mause sağ tuşuna bastığımızda görevler menüsü açılır.

 

Yeni E-mail
Yeni Sms
Yeni Rapor E-mail
Yeni Backup
Yeni Kur Güncelle
Yeni Script Çalıştır
Yeni Dönüşüm İstek
Yeniden Çalıştır
Sil

 

arrow22Yeni E-Mail

 

bys e-mail gönder

 

Alan Adı

Açıklama

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan görevin seçildiği bölümdür.

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Adres Ekle

İçerisinde mail adresi olan bütün carikartların Alıcılar kısmına eklenmesini sağlayan seçenektir.

 

Alıcılar listesi oluşturulup sonraki butonuyla mail tasarımı kısmına geçilir.

 

bys mail görev

 

Bu kısımda gönderilcek mailin taslağı ve içeriği oluşturulur. Veya Html dilinde oluşturulmuş bir tasarım kullanılabilir. Tasarım bittikten sonra Gönder butonuyla mail gönderilir.

 

arrow22Yeni Sms

 

bys sms gönderme

 

Alan Adı

Açıklama

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan SMS görevin seçildiği bölümdür.

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Adres Ekle

İçerisinde mail adresi olan bütün carikartların Alıcılar kısmına eklenmesini sağlayan seçenektir.

 

Alıcılar listesi oluşturulup sonraki butonuyla sms içeriği kısmına geçilir.

 

bys sms gönderme 2

 

Sms içeriği oluşturulduktan sonra Gönder butonuyla Sms görevi oluşur.

 

arrow22Yeni Rapor E-Mail

 

bys rapor email gönder

 

Alan Adı

Açıklama

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan Rapor Email görevin seçildiği bölümdür.

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Adres Ekle

İçerisinde mail adresi olan bütün carikartların Alıcılar kısmına eklenmesini sağlayan seçenektir.

Rapor No

Mail atılacak raporun seçildiği alandır.

Rapor Adı

Mail gönderilecek raporun numarası seçildiğinde raporun adının gösterildiği alandır.

Yenile

Borç, alacak, bakiye hareketlerinin güncellenmesini sağlayan alandır.

 

Alıcılar listesi oluşturulup sonraki butonuyla mail tasarımı kısmına geçilir. Daha sonra gönder tuşu kullanılarak Rapor Mail görevi oluşturulur.

 

arrow22Yeni Backup

 

bys günlük yedek

 

Ofis Sistem kısmında bulunan zamanlanmış görevlerde yapılan tanımlanama görevler kısmında oluşturulur. Tanımlanan görev başlama saati gelince otomatik olarak başlar.

 

Alan Adı

Açıklama

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan Kur Güncelleme görevin seçildiği bölümdür.

 

arrow22Yeni Kur Güncelle

 

Ofis Sistem tarafında oluşturulan kur güncelleme scriptinin otomatik olarak çalışmasını sağlayan görevin tanımlandığı bölümdür.

 

bys kur güncelleme

 

Alan Adı

Açıklama

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan Kur Güncelleme görevin seçildiği bölümdür.

 

 

arrow22Yeni Script Çalıştır

 

Ofis Sistem tarafında çeşitli amaçlar için oluşturulan  scriptinin otomatik olarak çalışmasını sağlayan görevin tanımlandığı bölümdür.

 

bys script çalıştır

 

Alan Adı

Açıklama

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan script çalıştır görevinin seçildiği bölümdür.

 

arrow22Yeni Dönüşüm İstek

 

Ofis Sistem tarafında oluşturulan dönüşüm isteğin otomatik olarak çalışmasını sağlayan görevin tanımlandığı bölümdür.

 

bys dönüsüm istek

 

Alan Adı

Açıklama

Otomatik Sil

Tanımlanan görev sonuçlandığında görevin listeden;

Hiçbir zaman

silinmemesini database de tutulmasını sağlayan seçenektir.

Her zaman

silinmesini database de tutulmamasını sağlayan seçenektir.

Tamamlandığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Tamamlanamadığında

silinmesini sağlayan seçenektir.

Başlama Zamanı

Görevin başlayacağı tarihin ve saatin belirlendiği bölümdür.

Mesaj Ömrü

Mesajın ne kadar süre ile görevlerde aktif olarak yer alacağının belirlendiği alandır.

Açıklama

Göreve açıklama yazılan alandır.

Görev

Ofisnet Sistem tarafında tanımlanan script çalıştır görevinin seçildiği bölümdür

 

arrow22Yeniden Çalıştır

 

Tanımlanmış görevin tekrardan çalıştırılmasını sağlayan seçenektir.

 

bys tekrardan çalıştır

 

arrow22Sil

 

Tanımlanmış görevin tamamiyle silinmesini sağlayan seçenektir.

 

bys sii