Güncelleme Komutları

Top  Previous  Next

 

Güncelleme Komutları tüm versiyonlar arası geçişlerde kullanılan komutların değiştirileceği halini kapsayan bölümdür. Database'de yapılan özelleştirmeler için güncellemeler sırasında bu bölüm kullanılabilir.

 

guncellemekomutlari

 

Sqller uygun bölümlere yazılarak güncelleme sırasında özelleştirmelerin korunması sağlanır.